Apie kultūros paveldo apskaitos 2019 m. planą

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, planuodamas kultūros paveldo apskaitą, sudarė kultūros paveldo objektų, kuriems 2019 m. bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre, sąrašus.

Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardytoms 1, 2, 3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų rengimą bei terminus galima rasti adresu www.kpc.lt).

Į šiuos sąrašus įtraukti tokie Panevėžio rajono kultūros paveldo objektai:

1. Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai, esantys Panevėžio r. Dembavos k.

2. Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (Alfonsas Blieka-Patrimpas, Juozas Dobrovolskis-Štukas ir kt.), esanti Panevėžio r. Butkūnų k.

3. Lietuvos partizano Juozo Miknevičiaus-Vilko ir partizanų rėmėjos Juzefos Miknevičienės kapas, esantis Panevėžio r. Maženių k.

4. Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta, esanti Panevėžio r. Įstricos k.

5. Lietuvos partizanų stovyklos, vadinamos Kremlius, vieta, esanti Panevėžio r. Pašilių miške.

Kultūros paveldo objektų, pateiktų 4 sąraše, apskaitos dokumentaciją rengia Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių specialistai (dėl išsamesnės informacijos apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų rengimą bei terminus galima kreiptis į konkretų Kultūros paveldo departamento teritorinį skyrių. Kontaktinė informacija pateikiama adresu www.kpd.lt). Į šį sąrašą įtrauktas Panevėžio r. Ustronės k. esantis kryžius

Daugiau informacijos ir visus kultūros paveldo objektų sąrašus galima rasti Kultūros paveldo departamento puslapyje adresu: http://www.kpd.lt/news/4014/158/Patvirtintas-Kulturos-paveldo-departamento-2019-m-apskaitos-dokumentacijos-rengimo-planas.html


Vyriausiasis specialistas Skirmantas Vertelka