Poveikio aplinkai vertinimas

Informacija apie parengtą žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KP-15-1-07992-PR001 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Vadovaudamiesi Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Dėl Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 27 d. Nr. D1-455 „Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų…

Skaityti


Informuojame, kad parengta europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Specialiojo plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel.: +370 5 239 3941, +370 5 239 3942, faks. +370 5 212 4335. AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“ suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, tel.: +370 5 269 2888, +370 5 269 3283, faks. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt, v.griganaviciute@litrail.lt, s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt. Specialiojo plano pavadinimas: Europinio…

Skaityti


Informuojame apie parengtus Naudingųjų iškasenų teritorijų išdėstymo Panevėžio rajone specialiojo plano sprendinius ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Detalizuoti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nustatytus tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo kokybinius ir kiekybinius parametrus. 2. Suformuoti teritorijas naudingųjų iškasenų gamybai, sudarant sąlygas ūkinei veiklai ir investicijoms. 3. Nustatyti teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimą naudingųjų iškasenų išteklių projektams rengti ir ištekliams eksploatuoti. Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas…

Skaityti


Informacija apie naujų kapinių įrengimo prie esamų kapinių atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT – 35185 Panevėžys, tel.: 8 45 582948. 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – naujų kapinių įrengimas prie esamų kapinių (kapinių plėtra). 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pašilių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. Panevėžio apskritis. 4. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada 2013-12-19 Nr. (5)-V3-3290: planuojamai ūkinei veiklai – naujų kapinių įrengimas prie esamų kapinių (kapinių plėtra) Pašilių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5.…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-02 10:49