Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)

Žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0001:124 ir Nr. 6613/0001:195, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 42, detaliojo plano koregavimas, TPD Nr. K-VT-66-22-101, pagal Telia LIETUVA, AB pateiktą pastabą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistus Detaliojo plano sprendinių papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, pagal Telia LIETUVA, AB pastabą pataisyta ryšių kebelio apsaugos zona, plotas.  Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected] Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (informacija neviešintina). Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija…

Skaityti


Žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0001:124 ir Nr. 6613/0001:195, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 42, detaliojo plano koregavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistus Detaliojo plano sprendinių papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, pagal LITGRID, AB ir Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pastabas, pataisytos kelio ir elektros tinklų apsaugos zonos. Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected] Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (informacija neviešintina). Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k.,…

Skaityti


Viešinami parengti Dembavos lopšelio-darželio žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0002:297, detaliojo plano koregavimo sprendiniai

Informuojame, kad parengti Dembavos lopšelio-darželio žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0002:297, detaliojo plano koregavimo sprendiniai. Koreguojamas dokumentas – Dembavos lopšelio-darželio žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0002:297, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Veteranų g. 19, detalusis planas, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-121 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A-477 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus…

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų projektas. Planuojamas žemės sklypas (teritorija): Žemės sklypo kadastro Nr. Žemės sklypo adresas Žemės sklypo plotas, ha 6631/0005:139 Verpėjų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav. XXXXX Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: : suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: Fizinio asmens ar jam…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas ŽEMĖS SKLYPO (6677/0005:97) MOLAINIŲ K., PANEVĖŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. DETALIOJO PLANO, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 9 d. sprendimu T-158, KOREGAVIMAS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-18-440. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt, Architektūros skyriaus ir Panevėžio seniūnijos (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) skelbimų lentose nuo 2022-11-07 iki…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6655/0004:340, Nr. 6655/0004:373 ir Nr. 6655/0004:569, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 2022 m. balandžio 6 d. Nr. A-229 bei 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. A-667 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. A-713 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto…

Skaityti


Informacinis pranešimas

Informuojame, kad parengti Dembavos lopšelio-darželio žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0002:297, detaliojo plano koregavimo sprendiniai. Koreguojamas dokumentas – Dembavos lopšelio-darželio žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0002:297, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Veteranų g. 19, detalusis planas, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-121 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A-477 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano keitimo procedūras (Pakartotinas viešinimas pasikeitus planavimo tikslams)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0003:280 ir Nr. 6613/0003:281, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-365 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 7 punktu, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. A-362 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2022 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A-697 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A-388 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detaliojo plano keitimo…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0002:344, Nr. 6613/0002:345 ir Nr. 6613/0002:346, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. A-603 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. A-688 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Velžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius –…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano koregavimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0003:412, Panevėžio r. sav.,  Velžio sen., Pajuosčio k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 3 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. A-574 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. A-689 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas…

Skaityti