Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)

Pasirašyta Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis (Detaliojo plano keitimas Ūtos k., Panevėžio sen., Panevėžio r.; TPD Nr. K-VT-66-17-312)

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis Architektūros skyriaus vyr. specialistė Svaja Trečiokienė

Skaityti


Pritarta detaliojo plano sprendinių koregavimui rengiant techninį projektą

Administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A-207 „Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių koregavimui“ Priedaas Architektūros skyriausinformacija

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano keitimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:685, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Naujamiesčio) sen., Molainių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 9 punktu, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     vasario 11 d. įsakymas Nr. A-77 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A-185 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano keitimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0004:262, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 4 punktu, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     vasario 11 d. įsakymas Nr. A-80 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A-181 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių kaimo dalies, ribojamos dvaro, Kęstučio, Ventos ir Vytauto gatvių, detaliojo plano rengimą

Informuojame, kad pradedamas rengti Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. dalies, ribojamos Dvaro, Kęstučio, Ventos ir Vytauto gatvių, detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.    vasario 11 d. įsakymas Nr. A-79 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m.  kovo 24 d. įsakymu Nr. A-162 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės…

Skaityti


Pritarta detaliojo plano sprendinių koregavimui techninio projekto rengimo metu

2021-03-12 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A-132 „Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių koregavimui“ Posėdžio protokolas Koregavimo sprendiniai Architektūros skyriausinformacija

Skaityti


Informacinis pranešimas apie parengtus teritorijų planavimo dokumento sprendinius

Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, parengus kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:278, Panevėžio r. sav.  Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-467 ,,Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, keitimo sprendinius (toliau – Detalusis planas), informuojame, kad su viešinamais detaliojo plano keitimo sprendiniais susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Panevėžio seniūnijos skelbimų lentose (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) nuo 2021-03-08 iki 2021-03-22 (įskaitytinai)…

Skaityti


Informacinis pranešimas dėl detaliojo plano parengimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 str. 3 d., 28 str. 2 d., 5 d., 6 d., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis 318.4.5 p. 318.4.5.1 p. 318.4.5.2 p. ir 318.4.5.3 p. bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 p. informuojama, kad parengtas DETALIOJO PLANO „ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6677/0004:101, LAKŠTINGALŲ G. 3 VAIVADŲ K. PANEVĖŽIO (BUV. KARSAKIŠKIO) SEN. PANEVĖŽIO R. SAV. DETALUSIS PLANAS“ koregavimas. Planavimo teritorija – žemės sklypas (kadastro Nr. 6655/0004:101, Paliūniškio k.v.), adresu: Lakštingalų g. 3, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. Planuojamos teritorijos plotas:…

Skaityti


Pradedamas rengti kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:278, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. detaliojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:278, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano, patvirtinto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-467 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.  balandžio 6 d. įsakymas Nr. A-231 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. A-255 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie rengiamo žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:13, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Karsakiškio) sen., Paežerio I k.,detaliojo plano keitimo procedūras

Pasikeitus planavimo tikslams pakartotinai informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:13, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Karsakiškio) sen.,       Paežerio I k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-525 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 8 punktu, keitimas.Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. A-503 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu  Nr. A-240 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. A-522 „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio…

Skaityti