Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)

Informacinis pranešimas apie detaliojo plano keitimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6604/0004:3, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Skynimų k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T-642 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 9 punktu, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     gegužės 12 d. įsakymas Nr. A-299 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. A-549 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d.…

Skaityti


Informacija apie rengiamą detaliojo plano sprendinių koregavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 str. 3 d., 28 str. 2 d., 5 d., 6 d., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis 318.4.5 p. 318.4.5.1 p. 318.4.5.2 p. ir 318.4.5.3 p. bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 p., informuojama, kad parengtas detaliųjų planų „Žemės sklypo (6644/0002:406) Molainių k., Panevėžio r., detaliojo plano koregavimas“ . Planavimo teritorija – kadastro Nr. 6644/0002:841 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32;  kadastro Nr. 6644/0002:843 Molainių k.v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32A; kadastro Nr.…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliųjų planų koregavimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6677/0001:92 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., detaliųjų planų koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. A-488 „Dėl leidimo koreguoti detaliuosius planus“ ir 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu            Nr. A-499 „Dėl detaliųjų planų koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliųjų planų koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės internetinėje svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje). Planavimo…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano keitimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:528, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.        liepos 29 d. įsakymas Nr. A-490 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A-495 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano keitimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0004:262, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 4 punktu, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     vasario 11 d. įsakymas Nr. A-80 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A-181 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas buvo skelbtas…

Skaityti


Informaciją apie priimtus sprendimus leisti koreguoti detaliojo plano sprendinius techninio projekto metu

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A-486 „Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių koregavimui“ 1 priedas 2 priedas 3 priedas  

Skaityti


Informaciją apie priimtus sprendimus leisti koreguoti detaliojo plano sprendinius techninio projekto metu

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A-485 „Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių koregavimui“ 1 priedas 2 priedas 3 priedas  

Skaityti


Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. detalusis planas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6677/0005:117 ir Nr. 6677/0005:118, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detalusis planas. Rengimo pagrindas - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. A-376 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A-162 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius - Panevėžio rajono…

Skaityti


Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k. detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0002:274, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 1 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. A-378 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A-451 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja…

Skaityti


Dėl pritarimo žemės sklypų Vyčių k. detaliuoju planu nustatytų sprendinių koregavimui techninio projekto metu

Administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. A-422 „Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių koregavimui” TPK protokolas Aiškinamasis raštas Projektiniai sprendiniai

Skaityti