Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)

Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:483, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paežerio I k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A-588 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A-623 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano keitimo procedūras (Pakartotinas viešinimas pasikeitus planavimo tikslams)

         Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6667/0002:4 ir Nr. 6667/0002:28,  Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Vienkiemio g. 1A, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl detaliųjų ir specialiojo planų tvirtinimo“ 1 punktu, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. A-311 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. A-606 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A-340 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir…

Skaityti


Rengiamas detaliojo plano koregavimas Panevėžio rajone, Panevėžio seniūnijoje, Pažagienių kaime, Šilagalio g. 20, 20A, 20B, 22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 9 punktu, informuojame, kad rengiamas trijų sklypų sujungimas (Šilagalio g. 20, 20A, 20B, Pažagienių k.) į vieną kitos paskirties žemės sklypą bei žemės sklypui (Šilagalio g. 22, Pažagienių k.) nustatyti žemės naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas, ir keisti privalomuosius teritorijos…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:132, Nr. 6677/0007:149 ir Nr. 6677/0007:157, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. A-499 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-557 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0003:118 ir Nr. 6613/0003:462, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. A-402 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-556 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Velžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono…

Skaityti


Informacinis pranešimas dėl detaliojo plano parengimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 301 punktu informuojama, kad parengtas detaliojo plano „ŽEMĖS SKLYPŲ (6690/0009:432 IR 6690/0009:480) STANIŪNŲ K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. DETALUSIS PLANAS“ koregavimas. Planavimo teritorija – žemės sklypas (kadastro Nr. 6690/0009:601, Velžio k.v.), adresu: Panevėžio r. sav., Velžio sen. Staniunų k., Žirgyno g. 4. Planuojamos teritorijos plotas: 0.1090 ha. Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. A-471 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“. Planavimo tikslas –…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano koregavimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti Dembavos lopšelio-darželio žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0002: 297, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Veteranų g. 19, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 2 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A-477 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. A-493 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano koregavimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0003:298 ir Nr. 6613/0003:299, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-442 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 4 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. A-296 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. A-494 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6644/0002:528, PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO (BUV. NAUJAMIESČIO) SEN., MOLAINIŲ K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-161 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 9 punktu, KOREGAVIMAS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-22-552. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt, Architektūros…

Skaityti