Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)

Parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Gegužinės skirstomųjų dujotiekių teritorijų planas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam elektros ar dujų tinklui įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengti ir pateikti Energetikos ministerijai tvirtinti Panevėžio elektros, Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių ir Raguvos skirstomųjų dujotiekių teritorijų planai. Kviečiame su planų sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje. Sprendimų verslo klientams vadybininkė Ingrida Gaveikienė

Skaityti


Detaliojo plano koregavimas – Beržytės g. 3, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r.

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6690/0009:308, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Beržytės g. 3, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-442 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 15 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A-594 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A-687 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po…

Skaityti


Detaliojo plano koregavimas – Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0006:254, Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-206 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės paskirties keitimo“ 1 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A-598 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A-688 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas…

Skaityti


Detaliojo plano rengimas – Paežerio I k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:243, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paežerio I k., detalųjį planą. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.    rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A-596 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A-679 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono…

Skaityti


Parengti ir pateikti Energetikos ministerijai tvirtinti Panevėžio elektros, Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių, Gegužinės, Raguvos skirstomųjų dujotiekių teritorijų planai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam elektros ar dujų tinklui įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengti ir pateikti Energetikos ministerijai tvirtinti Panevėžio elektros, Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių, Gegužinės, Raguvos skirstomųjų dujotiekių teritorijų planai. Kviečiame su planų sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje. Sprendimų verslo klientams vadybininkė Ingrida Gaveikienė

Skaityti


Informuojame apie pritarimą projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai ir priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos

Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano keitimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6640/0001:81, Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Dvarininkų k., Pakalnių miške, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 1 punktu, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. A-584 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A-605 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliųjų planų koregavimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6690/0009:49,       Nr. 6690/0009:190, Nr. 6690/0009:293 ir Nr. 6690/0009:467 Velžio k. v., Panevėžio r. sav.,   Velžio sen., Staniūnų k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-195 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 5 punktu, ir žemės sklypų, kadastro Nr. 6690/0009:49, Nr. 6690/0009:190, Nr. 6690/0009:293 ir Nr. 6690/0009:467, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., detaliojo plano koregavimo projektą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A-386 „Dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 6690/0009:49,…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano koregavimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6690/0009:173, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., Riešutų g. 9, padalinimo į atskiras namų valdas detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-683 „Dėl detaliųjų  planų tvirtinimo“ 1 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.        liepos  29 d. įsakymas Nr. A-489 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. A-558 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa…

Skaityti