Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)

Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6646/0002:96 ir    Nr. 6646/0002:213, Naujamiesčio k. v., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Berčiūnų k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.    rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A-593 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. A-818 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie parengtus detaliojo plano keitimo sprendinius

Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, parengus ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6613/0004:262, PANEVĖŽIO R. SAV., VELŽIO SEN., VELŽELIO K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-150 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės paskirties keitimo“ 4 punktu, KEITIMO SPRENDINIUS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-21-211, informuojame, kad su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano koregavimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0004:239, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-242 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 14 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. A-799 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A-842 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0002:118, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.    rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A-595 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A-822 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6677/0001:1040, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.    rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. A-606 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A-824 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0001:124 ir Nr. 6613/0001:195, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 42, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-195 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 4 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. A-763 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m.  gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A-807 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0003:931, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.    lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-759 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A-808 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Velžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0007:152, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Girelės k, ir žemės sklypų, kadastro                Nr. 6655/0007:54 ir Nr. 6655/0007:155, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Tičkūnų k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.    lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-758 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A-809 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo…

Skaityti


Rengiamas detaliojo plano koregavimas Panevėžio rajone, Panevėžio seniūnijoje, Pažagienių kaime, Šilagalio g. 20, 20A, 20B, 22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 9 punktu, informuojame, kad rengiamas trijų sklypų sujungimas (Šilagalio g. 20, 20A, 20B, Pažagienių k.) į vieną kitos paskirties žemės sklypą bei žemės sklypui (Šilagalio g. 22, Pažagienių k.) nustatyti žemės naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas, ir keisti privalomuosius teritorijos…

Skaityti


Informacinis pranešimas dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., detaliųjų planų keitimo (pakartotina informacija pakeitus planavimo tikslus)

Informuojame, kad pradėtam rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6644/0001:116 ir Nr. 6644/0001:529, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 5 punktu, ir žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0001:530, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 7 punktu, keitimui pakeisti planavimo tikslai. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos…

Skaityti