Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)

Informacinis pranešimas dėl žemės sklypų (6690/0009:49, 6690/0009:190,6690/0009:293 ir 6690/0009:467) Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r., detaliojo plano koregavimo

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypų (6690/0009:49, 6690/0009:190,6690/0009:293 ir 6690/0009:467) Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-195 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 5 punktu, koregavimas (toliau – detalusis planas). Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. A-180 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“, 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A-186 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ ir 2020 m. vasario…

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Skaityti


Pritarta detaliojo plano sprendinių koregavimui techninio projekto metu žemės sklypui, kadastro Nr. 6690/0009:545 Velžio k. v., Raupio g. 1, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r.

Administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A-42 „Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių koregavimui“ Aiškinamasis raštas Brėžinys

Skaityti


Pritarta detaliojo plano sprendinių koregavimui techninio projekto metu žemės sklypui, kadastro Nr. 6655/0009:613 Paliūniškio k. v., Beržyno g. 7, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Aiškinamasis raštas Administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A-550 „Dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo“ Detaliojo plano sprendiniai Detaliojo plano tikslinimo sprendiniai

Skaityti


Informacija apie pradedamas detaliojo plano koregavimo procedūras Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6655/0004:42, Nr. 6655/0004:48, Nr. 6655/0004:218 ir Nr. 6655/0004:238, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 15 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A-540 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2019 m.  gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A-543 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen.,      Vaivadų k., detaliojo plano koregavimo rengimo…

Skaityti


Informacija apie pradedamas detaliojo plano keitimo procedūras Paežerio I k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6655/0009:64, Nr. 6655/0009:145 ir Nr. 6655/0009:230, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Karsakiškio) sen., Paežerio I k., detalųjį planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-683 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktu, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. A-530 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-549 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paežerio I k., detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“…

Skaityti


Informacija apie parengtą Porolono gamybos įmonės veiklos Panevėžio aplinkkl. 13, Šilagalio k., Panevėžio r. sav., poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Dominari“, Panevėžio aplinkkl. 10, Šilagalio k., Panevėžio r. sav., tel. (+370) 45 454 014, el. p. [email protected] Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. [email protected]; www.sweco.lt. PŪV pavadinimas: Porolono gamybos įmonės veikla Panevėžio aplinkkl. 13, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. PŪV vieta: Panevėžio aplinkkl. 13, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie…

Skaityti


Rengiamas detaliojo plano koregavimas Panevėžio rajone, Panevėžio seniūnijoje, Pažagienių kaime, Šilagalio g. 20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 9 punktu, informuojame, kad rengiamas kitos paskirties žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., Šilagalio g. 20 (kadastro Nr. 6677/0001:92), padalijimas į atskirus kitos paskirties žemės sklypus, reikalingus atskirai stovintiems statiniams eksploatuoti, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal…

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Skaityti