Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)

Pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

Pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Planuojama teritorija – žemės sklypai, kadastro Nr. 6613/0003:519, Nr. 6613/0003:928, Nr. 6613/0003:930 ir Nr. 6613/0003:931, Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r. Sutartis Architektūros skyriaus informacija

Skaityti


Informacija apie rengiamą detaliojo plano sprendinių koregavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 301 punktu bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 punktu, informuojama, kad parengtas Žemės sklypo, kadastro Nr.6604/0004:188, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Senamiesčio k., detaliojo plano koregavimas keičiant žemės sklypo naudojimo būdą. Planavimo teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6604/0004:227, Bernatonių k.v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Senamiesčio k., Beržų g. 33. Planuojamos teritorijos plotas – 0.2356 ha. Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 0.3000……

Skaityti


Pasirašytas susitarimas prie Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasikeitus planavimo tikslams

Pasirašytas susitarimas prie Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasikeitus planavimo tikslams. Planuojama teritorija – žemės sklypai, kadastro Nr. 6690/0009:469, 471, 472, 470, 473, 474, 468, 475, 476, 477 ir 478, Ąžuolyno g., Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. Sutartis Susitarimas Architektūros skyriaus informacija

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0003:545, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Oželių k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 12 d. potvarkis Nr. M-243 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. A-159 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Velžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6626/0001:114, Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Linkės vs. 7, detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 11 d. potvarkis Nr. M-233 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. A-160 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Karsakiškio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono…

Skaityti


Pasirašytas susitarimas prie Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasikeitus planavimo tikslams

Pasirašytas susitarimas prie Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasikeitus planavimo tikslams Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6644/0002:685, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. Sutartis Susitarimas Architektūros skyriaus informacija

Skaityti


Pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

Pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis (planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6644/0002:623, Nausodės k., Panevėžio sen., Panevėžio r.) Sutartis Architektūros skyriaus informacija

Skaityti


Pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

Pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Planuojama teritorija – žemės sklypai, kadastro Nr. 6613/0003:485 ir Nr. 6613/0003:487, Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r. Sutartis Architektūros skyriaus informacija

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano koregavimo procedūras (procedūros kartojamos nustačius kitus detaliojo plano koregavimo planavimo tikslus)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:312, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Naujamiesčio) sen., Molainių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 9 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 26 d. potvarkis Nr. M-206 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A-132 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. A-239 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir…

Skaityti


Pasirašyta Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis

Pasirašyta Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6677/0001:1130, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. Sutartis Architektūros skyriaus informacija

Skaityti