Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)

Informacija apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos ir ūkininko veiklai reikalingų statinių statybos vietoms parinkti

Informuojama, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas (ūkininko sodybos ir pagalbinių pastatų statybos vietai parinkti). Projekto tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklype kadastro Nr. 6682/0001:0470), esančio Pramonės g., Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. išskirti užstatymo zoną t.y. parinkti vietą ūkininko sodybos bei pagalbinių ūkio pastatų statybai. Siekiant šio tikslo, parengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Parinktoje sodybai vietoje ūkininkas planuoja statyti gyvenamąjį namą, pagalbinius ir ūkinius pastatus. Planas rengiamas, visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese vykdomas, supaprastinta tvarka. Planavimo organizatorius – Benamonas…

Skaityti


Pritarta detaliojo plano sprendinių koregavimui techninio projekto metu žemės sklypui, kadastro Nr. 6613/0003:735 Dembavos k. v., Šiltnamių g. 49, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. A-133 „Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių koregavimui“ Aiškinamasis raštas Priedas Priedas

Skaityti


Pradedamos žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:191, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paežerio I k., detaliojo plano keitimo rengimo procedūros

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:191, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Karsakiškio) sen., Paežerio I k., detalųjį planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 3 punktu, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. A-100 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2020 m. kovo 18 d. įsakymu  Nr. A-190 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d.…

Skaityti


Pradedamos žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:406, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano koregavimo rengimo procedūros

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:406, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 3 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. A-101 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A-189 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą…

Skaityti


Informacinis pranešimas dėl žemės sklypų (6690/0009:49, 6690/0009:190,6690/0009:293 ir 6690/0009:467) Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r., detaliojo plano koregavimo

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypų (6690/0009:49, 6690/0009:190,6690/0009:293 ir 6690/0009:467) Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-195 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 5 punktu, koregavimas (toliau – detalusis planas). Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. A-180 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“, 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A-186 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ ir 2020 m. vasario…

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Skaityti


Pritarta detaliojo plano sprendinių koregavimui techninio projekto metu žemės sklypui, kadastro Nr. 6690/0009:545 Velžio k. v., Raupio g. 1, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r.

Administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A-42 „Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių koregavimui“ Aiškinamasis raštas Brėžinys

Skaityti


Pritarta detaliojo plano sprendinių koregavimui techninio projekto metu žemės sklypui, kadastro Nr. 6655/0009:613 Paliūniškio k. v., Beržyno g. 7, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Aiškinamasis raštas Administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A-550 „Dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo“ Detaliojo plano sprendiniai Detaliojo plano tikslinimo sprendiniai

Skaityti


Informacija apie pradedamas detaliojo plano koregavimo procedūras Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6655/0004:42, Nr. 6655/0004:48, Nr. 6655/0004:218 ir Nr. 6655/0004:238, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 15 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A-540 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2019 m.  gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A-543 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen.,      Vaivadų k., detaliojo plano koregavimo rengimo…

Skaityti