Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)

Informacinis pranešimas apie detaliojo plano koregavimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0003:508, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Oželių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 2 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.     vasario 4 d. įsakymas Nr. A-69 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A-106 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d.…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano koregavimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0001:144, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. 338v „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A-52 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A-107 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d.…

Skaityti


Informacija apie parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Informuojame, kad parengtas ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6640/0001:81, PANEVĖŽIO R. SAV., MIEŽIŠKIŲ SEN., DVARININKŲ K., PAKALNIŲ MIŠKE, DETALIOJO PLANO KEITIMO (toliau – Detalusis planas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Plano organizatorius, įvertinęs strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumento Vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atlikimo, priėmė sprendimą (2022 m. vasario 24 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-108 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 6640/0001:81, Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Dvarininkų k., Pakalnių miške, detaliojo plano…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6604/0004:3, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Skynimų k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T-642 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“   9 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.     vasario 4 d. įsakymas Nr. A-67 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. A-84 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d.…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6677/0008:7, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Stetiškių k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.    gruodžio 14 d. įsakymas Nr. A-819 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. A-83 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės…

Skaityti


Informacinis pranešimas dėl detaliojo plano parengimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 301. punktu informuojama, kad parengtas DETALIŲJŲ PLANŲ „ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 6690/0004:81, NR. 6690/0004:389, VELŽIO K.V.), ESANČIŲ PANEVĖŽIO R. SAV., VELŽIO SEN., KERAVOS K. DETALUSIS PLANAS“ IR „ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 6690/0004:81, NR. 6690/0004:389, VELŽIO K.V.), ESANČIŲ PANEVĖŽIO R. SAV., VELŽIO SEN., KERAVOS K. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS“ KEITIMAS. Planavimo teritorija – žemės sklypai (kadastro Nr. 6690/0004:429, Velžio k.v.), adresu: Keravos. g. 17, Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.,…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0002:214 ir Nr. 6613/0002:467, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.    gruodžio 7 d. įsakymas Nr. A-796 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A-867 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Velžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio…

Skaityti


Informacinis pranešimas dėl detaliojo plano parengimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 310 punktu bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 punktu, informuojama, kad parengtas DETALIOJO PLANO „ŽEMĖS SKLYPO (6655/0002:274) ŪTOS K. PANEVĖŽIO SEN. PANEVĖŽIO R. SAV. DETALUSIS PLANAS” koregavimas. Planavimo teritorija – žemės sklypai (kadastro Nr. 6655/0002:312, Paliūniškio k.v.), adresu: Geležės 21, Ūtos k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. ir (kadastro Nr. 6655/0002:311, Paliūniškio k.v.), adresu: Geležės 23, Ūtos k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. Planuojamos teritorijos plotas:…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6646/0002:96 ir    Nr. 6646/0002:213, Naujamiesčio k. v., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Berčiūnų k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.    rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A-593 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. A-818 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie parengtus detaliojo plano keitimo sprendinius

Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, parengus ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6613/0004:262, PANEVĖŽIO R. SAV., VELŽIO SEN., VELŽELIO K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-150 ,,Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės paskirties keitimo“ 4 punktu, KEITIMO SPRENDINIUS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-21-211, informuojame, kad su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės…

Skaityti