Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)

Informacija apie pradedamas detaliojo plano koregavimo procedūras Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6655/0004:42, Nr. 6655/0004:48, Nr. 6655/0004:218 ir Nr. 6655/0004:238, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 15 punktu, koregavimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A-540 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2019 m.  gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A-543 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen.,      Vaivadų k., detaliojo plano koregavimo rengimo…

Skaityti


Informacija apie pradedamas detaliojo plano keitimo procedūras Paežerio I k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6655/0009:64, Nr. 6655/0009:145 ir Nr. 6655/0009:230, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Karsakiškio) sen., Paežerio I k., detalųjį planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-683 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktu, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. A-530 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-549 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paežerio I k., detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“…

Skaityti


Informacija apie parengtą Porolono gamybos įmonės veiklos Panevėžio aplinkkl. 13, Šilagalio k., Panevėžio r. sav., poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Dominari“, Panevėžio aplinkkl. 10, Šilagalio k., Panevėžio r. sav., tel. (+370) 45 454 014, el. p. [email protected] Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. [email protected]; www.sweco.lt. PŪV pavadinimas: Porolono gamybos įmonės veikla Panevėžio aplinkkl. 13, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. PŪV vieta: Panevėžio aplinkkl. 13, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie…

Skaityti


Rengiamas detaliojo plano koregavimas Panevėžio rajone, Panevėžio seniūnijoje, Pažagienių kaime, Šilagalio g. 20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 9 punktu, informuojame, kad rengiamas kitos paskirties žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., Šilagalio g. 20 (kadastro Nr. 6677/0001:92), padalijimas į atskirus kitos paskirties žemės sklypus, reikalingus atskirai stovintiems statiniams eksploatuoti, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal…

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Skaityti


Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paežerio I k., detaliojo plano keitimo

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:13, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Karsakiškio) sen., Paežerio I k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-525 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 8 punktu, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. A-503 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu  Nr. A-522 „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paežerio I k., detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo…

Skaityti


Informacinis pranešimas dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., detaliojo plano keitimo (pakartotinis informacijos viešinimas pasikeitus planavimo tikslams)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6644/0002:232 ir Nr. 6644/0002:419, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Naujamiesčio) sen., Paviešečių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. T-824 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. A-618 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2019 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. A-495 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės admionistracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A-697 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių…

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Skaityti


Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., detaliojo plano keitimo

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6690/0009:238, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl detaliųjų ir specialiojo planų tvirtinimo“ 8 punktu, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A-441 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2019 m. spalio 29 d. įsakymu  Nr. A-473 „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Velžio sen., Staniūnų k., detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa…

Skaityti