Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą rajono gyventojams teikti prašymus dėl individualių geriamojo vandens gavybos įrenginių (toliau – IGVGĮ) statybos išlaidų dalinio kompensavimo. Kompensuojama tik Panevėžio rajono savivaldybės gyvenviečių, išskyrus sodininkų bendrijų teritorijas, gyventojams, nuosavybės teise valdantiems ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. pastatytus būstus. IGVGĮ statybos išlaidų dalis kompensuojama tik tuo atveju, kai nėra techninės galimybės prisijungti prie magistralinių geriamojo vandens tiekimo tinklų.

Prašymus dalinei kompensacijai gauti (toliau – Prašymas) gali teikti gyventojai (toliau – Pareiškėjai), atlikę IGVGĮ statybos darbus ir nuosavomis lėšomis apmokėję prašomas kompensuoti išlaidas. Kompensuojamos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių nuo einamųjų metų kvietimo teikti prašymus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt dienos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Artezinio gręžinio įrengimo atveju kompensuojama (apmokama) 50 proc. patirtų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 3 000 (trys tūkstančiai) eurų. Su Prašymu turi būti pateikiami šie dokumentai: Panevėžio rajono savivaldybės Architektūros skyriaus išduotas leidimas projektuoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį; informacija apie gręžinio įregistravimą Žemės gelmių registre; Pareiškėjo vardu išrašyti medžiagų, įrenginių įsigijimo, statybos darbų atlikimo ir kitas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.).

Šachtinio šulinio įrengimo atveju kompensuojama (apmokama) 50 proc. patirtų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1 000 (vienas tūkstantis) eurų. Su Prašymu turi būti pateikiami šie dokumentai: šulinio kasimo vietos apžiūros iki statybos darbų pradžios ir po statybos darbų užbaigimo aktai, surašyti dalyvaujant atitinkamos seniūnijos ar Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus atstovams; Pareiškėjo vardu išrašyti medžiagų, įrenginių įsigijimo, statybos darbų atlikimo ir kitas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.).

Visos teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Pareiškėjo parašu.

Popierinius prašymus su pridedamais dokumentais pristatyti į Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrių, 311 kab.

Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. Dėl dokumentų priėmimo laiko suderinimo ir dėl detalesnės informacijos teirautis el. paštu [email protected] arba darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. telefonu 8 618 08 639.

Prašymai priimami nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. 15.00 val. imtinai. Pasibaigus prašymų priėmimo terminui jie nebus priimami.

image_print