atgal

PANEVĖŽIO seniūnija

Panevėžio rajono herbas

Lankytinų vietų žemėlapis
Vasario 16-osios g. 27, LT-5300 Panevėžys
tel. (845)582986, mob. tel. (8-686)61227
el. p.: pan_seniunija@panrs.lt
Lankytinos vietos: 1 - Paįstrio švč. Mergelės Marijos globos bažnyčia; 2 - Spirakių švč. Trejybės bažnyčia; 3 - „Kardo" redaktoriaus Vinco Jonuškos kapas Paįstrio kapinėse; 4 - Paįstrio ąžuolas - knygnešių susitikimų vieta, šalia jo - paminklas krašto šviesuoliams; 5 - J. Zikaro namas- muziejus Paliukuose; 6 - dailininkės E. Taločkienės meno galerija; 7 - Pakuodžiupių kadagys; 8 - siaurojo geležinkelio kompleksas Bernatonių, Medikonių, Skaistgirių kaimuose.

Seniūnijos plotas - 26,8 tūkst. ha, kurių 27,2 % užima miškai. Per teritoriją teka Lėvuo, Lėvens intakas Įstras, Sanžilės intakas Lokupė. Panevėžio seniūnijoje įsikūrę 105 kaimai (didesni iš jų - Piniava, Gegužinė, Bernatoniai, Daukniūnai, Paįstrys), yra apie 5,8 tūkst. gyventojų. Veikia 4 pašto įstaigos, 4 pradinės, pagrindinė, vidurinė mokyklos, 3 bibliotekos, muziejus, kultūros centras, 2 bendruomenės namai, šeimos klinika Paįstryje, motelis, kavinė, 9 parduotuvės, 7 medicinos punktai, 10 pieno surinkimo punktų, 3 žemės ūkio bendrovės, 2 žirgynai, futbolo klubas „Svaras", žirginio sporto klubas „Pasaga" Bernatonyse, žirginio sporto klubas „Vytis" Pakuodžiupiuose, svarsčių kilnojimo, kultūrizmo klubas „Ąžuolynas" Paįstryje.

1972 m. skulptoriaus J. Zikaro gimtojoje sodyboje Paliukų kaime įkurtas memorialinis muziejus, kuriame eksponuojamos jo darbų kopijos. Nuo 1919 m. J. Zikaras gyveno ir kūrė Panevėžyje, dėstė Panevėžio gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje. Čia sukūrė Vinco Kudirkos, Simono Daukanto, Jono Basanavičiaus biustus, „Laisvės paminklą", kuris pastatytas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune.

Šalia Panevėžio, Senamiesčio kaimo sodyboje, apjuostoje didžiulio sodo, veikia pedagogo ir rašytojo Mato Grigonio muziejus.

Iš Stanionių kilęs garsus lietuvių išeivių rašytojas Kazimieras Barėnas, Rėklių kaime gimė medicinos dr. Vladas Kuzma, iš Linionių kaimo kilęs generolas Mykolas Velykis, Gailiūnų kaime gimė poetas Stasys Jasilionis. 1930-1939 m. Paįstryje vargonininkavo ir kūrė kompozitorius Juozapas Gudavičius. Ažagų kaime gimė Lietuvos generalinio štabo pulkininkas Povilas Žilys.

Paįstrio Juozo Zikaro vidurinėje mokykloje veikia muziejus, jame sukaupta medžiagos apie Birželių dvarą, kuriame gimė lietuvių visuomenės veikėjas, teatro kūrėjas, aktorius, dramaturgas Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1852-1916), apie skulptorių J. Zikarą (1881-1944), kunigą poetą Jurgį Tilvytį-Žalvarnį, netoli Paįstrio, Akmenytės vienkiemyje, gimusį radiotechnikos pagrindų Lietuvoje kūrėją profesorių Alfonsą Jurskį (1894–1976) ir kt. Čia įkurta šią mokyklą baigusios dailininkės Emilijos Taločkienės, dabar gyvenančios Vilniuje, dailės galerija. Bernatonių darželis-mokykla - 2000 m. šalies „Šviesoforo" konkurso nugalėtoja. Piniavos darželyje-mokykloje (el. p.: piniavosdm@takas.lt) veikia namų ūkio, žaislų gamybos, kompiuterių, choreografijos ir kiti būreliai. Adomavos pradinės mokyklos pradinio techninio modeliavimo būrelio nariai - šalies varžybų prizininkai. Skaistgirių pagrindinėje mokykloje (el. p.: skaistgiria@takas.lt) kuriamos naujos tradicijos: seniausių kaimo žmonių lankymas, kapinių tvarkymas ir kt. Paįstrio Juozo Zikaro vidurinėje mokykloje organizuojami tarptautiniai moksleivių dailės, tarptautiniai skulptorių plenerai, tradicinės meno šventės. Paįstrio kultūros centre vyksta daug tradicinių renginių: rajono mėgėjų teatrų šventės, kraštiečių šventės, poezijos šventės.

Netoli Paįstrio veikia viešoji įstaiga Vytauto Lapėno skraidymo mokykla. Seniūnijoje yra apie 160 ūkininkų (stambesni - Antanas Pačekajus, Rimantas Jodinskas, Arvydas Križevičius). Veikia 3 žemės ūkio bendrovės. Vyrauja smulkūs ūkiai, kurie užsiima augalininkyste, gyvulininkyste, daržininkyste.

Panevėžio seniūnijoje gausu įvairių bendrovių ir kooperatyvų. Viena didžiausių bendrovių – UAB „Ristva", gaminanti mėsos produktus. Populiarios „Ristvos" žvėrienos dešros. Paslaugas teikia „Bernatonių autoservisas". Žinoma statybos ir remonto bendrovė UAB „Piniava". Smulkesnėse įmonėse apdirbama mediena, teikiamos transporto paslaugos, gaminami suvenyrai ir baldai.