NAUJIENOS

2014 12 02 Akcija - „Tolerancijos knyga”
Jau dvyliktus metus iš eilės lapkričio mėn. 16 d. minėjome Tarptautinę tolerancijos dieną. Šių metų pilietinės iniciatyvos simbolis – knyga...
2014 12 09 AIDS: GERIAU ŽINOTI
Gruodžio 1-ąją minima Pasaulinė AIDS diena. Šios dienos tikslas – propaguoti brandesnį visuomenės, politikų bei žiniasklaidos požiūrį į ŽIV/AIDS ligą ir ligonius bei siekti „nulio naujų ŽIV užsikrėtimų, nulio diskriminacijos, nulio naujų mirčių nuo AIDS“...
2014 06 03 Dalykinis susitikimas su Utenos PPT specialistais
Gegužės mėn. mūsų tarnyboje lankėsi kolegės iš Utenos pedagoginės psichologinės tarnybos. Direktorė R. Tumelienė pasidalino savo vadovaujamos įstaigos sėkminga patirtimi, organizuojant tarnybos veiklas...
2014 11 14 Protų mūšis „Mokomės gyventi sveikai“
Ruduo – tai laikas, kai gamta pasipuošia margaspalviais lapais ir pasaulis mini dvi reikšmingas dienas, tai Tarptautinę nerūkymo dieną ir Pasaulinę psichinės sveikatos dieną. Tai puiki proga kiekvienam iš mūsų prisiminti, kad tokie paprasti dalykai...
2014 05 20 Gegužės 8-osios rytą Panevėžio rajono savivaldybėje, civilinės saugos salėje rinkosi sumanūs, žaismingai nusiteikę ir nebijantys iššūkių 1-4 klasių mokiniai iš Raguvos, Velžio bei Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos ir Dembavos progimnazijos... 2014 06 03 Gegužė – mėnuo, kupinas šeimai svarbių akimirkų, nes gegužės 15 dieną minima tarptautinė šeimos diena. Kiekviena Panevėžio rajono ugdymo įstaiga pažymėjo šią šventę. Vieni šeimas kvietė į kūrybines popietes, kiti varžėsi sportinėse rungtynėse, treti keliavo į žygius...
2013 12 31 PREVENCINIS RENGINYS "TEISINGU KELIU - 5"
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba jau penktus metus įgyvendina prevencinį rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos laimėtą projektą "Teisingu keliu – 5", kurio tikslas ugdyti mokinių pilnavertę gyvenseną be žalingų įpročių, formuoti teigiamą požiūrį, stiprinant pasitikėjimą savimi...
2014 04 10 AKCIJA „DRAUGYSTĖS TRIUMFAS“, SKIRTA PAMINĖTI “SAVAITĘ BE PATYČIŲ”
Kovo 24 -30 dienomis Lietuvoje jau penktą kartą vyko veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“, kurią inicijavo „Vaikų linija“. Šioje prasmingoje iniciatyvoje dalyvavo ir Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, kuri suorganizavo Panevėžio rajono ugdymo įstaigoms akciją „Draugystės triumfas“...
2013 11 06 AKCIJA “TU MAN RŪPI”
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos „Teisingu keliu - 5“ projekto akciją „Tu man rūpi“, kuri skirta paminėti Pasaulinę psichikos sveikatos dieną...
2013 11 28 AKCIJA, SKIRTA TARPTAUTINEI TOLERANCIJOS DIENAI PAMINĖTI
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba prisidėjo prie iniciatyvos ir pasiūlė Panevėžio rajono ugdymo įstaigoms dalyvauti šioje akcijoje: kartu kurti tolerancijos gėles, užrašyti ant jų mintis ir dalyvauti renginyje „Sau ir kitiems“...
2013 05 02 KAIMYNINIŲ RAJONŲ SOCIALINIAI PEDAGOGAI DALINOSI PATIRTIMI
Balandžio 26 dieną Panevėžio rajono socialiniai pedagogai, siekdami bendradarbiauti su kaimyninio rajono kolegomis ir pasidalinti gerąja patirtimi, vyko į bendrai organizuotą seminarą “Socialinio pedagogo veiklos darbo kryptys, darbo metodika”...
2013 06 04 AKCIJA, SKIRTA ŠEIMOS DIENOMS
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo akciją, skirtą paminėti šeimos ir tėvo dienas, kurioje aktyviai dalyvavo 7 Panevėžio rajono ugdymo įstaigos...
2013 01 31 PREVENCINIS RENGINYS "TEISINGU KELIU - 4"
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba jau ketvirtus metus įgyvendina prevencinį rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos laimėtą projektą "Teisingu keliu – 4", kurio tikslas ugdyti mokinių pilnavertę gyvenseną be žalingų įpročių, formuoti teigiamą požiūrį, stiprinant pasitikėjimą savimi...
2013 04 04 AKCIJA „EIKIME DRAUGYSTĖS KELIU“, SKIRTA PAMINĖTI “SAVAITĘ BE PATYČIŲ”
Kovo 18 -22 dienomis Lietuvoje vyko veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“, kurią inicijavo „Vaikų linija“. Šioje gražioje iniciatyvoje dalyvavo ir Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, kuri suorganizavo akciją „Eikime draugystės keliu“ Panevėžio rajono ugdymo įstaigoms...
2012 10 23 Psichikos sveikata yra be galo svarbi bendros kiekvieno žmogaus sveikatos dalis
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo akciją „Kaip gyveni?“, kuri skirta paminėti Pasaulinę psichikos sveikatos dieną.
2012 11 22 Akcija „Sau ir kitiems“
„Tarptautinė istorinio teisingumo komisija jau dešimtus metus inicijuoja Tarptautinės Tolerancijos dienos – lapkričio 16 – osios paminėjimą Lietuvoje. Šių metų tolerancijos dienos pilietinė iniciatyva – „Tolerancijos skėtis“. Skėtis - tai daiktas, po kuriuo, lietui lyjant, gali sutilpti keletas žmonių, kurie yra skirtingi, bet lietui lyjant – būdami tolerantiški, stovi kartu po skėčiu“...
2012 10 04 AKCIJA “KAIP GYVENI?”
skirta paminėti spalio 10 dieną - Pasaulinę psichikos sveikatos dieną

 

2012 06 01 Tarptautinė vaikų gynimo diena
Kasmet birželio pirmąją švenčiame Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Juk vaikai- mūsų ateitis ir viltis.
2012 03 28 PREVENCINIS RENGINYS „EIKIME DRAUGYSTĖS KELIU“
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kovo 26 dieną Panevėžio rajono mokyklų vyresniųjų klasių mokiniams organizavo prevencinį renginį - apskrito stalo diskusiją „Eikime draugystės keliu“
2012 01 31 Rajono mokyklų ugdytiniai renkasi „Teisingą kelią“ ...
Praėjusią savaitę į Panevėžio rajono savivaldybę sugužėjo labai gražus ir gausus mokinių ir mokytojų būrys iš Panevėžio rajono mokyklų.
2011 12 29 Panevėžio rajono PPT specialistai dalyvavo gruodžio 15 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Į pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai“. ...
2011 06 29 Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės kartu su Panevėžio rajono ir kitų Lietuvos ppt specialistais ir mokyklų pedagogais vyko į Balkanų šalis ir dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminare – kelionėje pagal programą “Integruotas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymas. Balkanų šalių švietimo institucijų patirtis”...
2011 04 19 SPECIALIŲJŲ UGDYMO (SI) POREIKIŲ MOKINIŲ PROFESINIS UGDYMAS PANEVĖŽIO MIESTE

 

2011 05 17 MOKINIŲ KONKURSAS „AŠ IR MANO ŠEIMA“
Konkursas „Aš ir mano šeima“ buvo skirtas Tarptautinei šeimos dienai (gegužės 15 dienai) ir šeimos metams paminėti...
2010 11 15 LAIŠKAS TĖVAMS
Būti tėvais šiandieniniame pasaulyje nėra lengva, todėl, specialistų pareiga padėti tėvams pasijusti kompetentingiems ugdyti savo vaiką. Gebėdami padėti vaikui tėvai tampa labiau pasitikintys, stipresni ir sėkmingesni...

 

2011 03 30 PREVENCINIS RENGINYS „MES VIENIJAMĖS“
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kovo 29 dieną Panevėžio rajono mokyklų 7-11 klasių mokiniams organizavo prevencinį renginį - apskrito stalo diskusiją „Mes vienijamės“, skirtą apibendrinti „Savaitę BE PATYČIŲ“...
2010 11 09 Lapkričio 8 dieną Panevėžio rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje lankėsi garbus svečias Jack Irwin iš Amerikos. Šio vizito tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi su Panevėžio rajono specialistais: socialiniais pedagogais, psichologais, logopedais...
2011 01 27 KONKURSAS „TEISINGU KELIU“
Penktadienį rajono savivaldybėje vyko konkurso „Teisingu keliu“ baigiamasis prevencinis renginys, kurį įgyvendina jau antrus metus Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba...