PANEVĖŽIO RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Kiekviena problema turi sprendimą. Vienintelis sunkumas – jį rasti.
E. Nefas