Biudžeto, ekonomikos ir investicijų komiteto posėdžio darbotvarkė 2019-06-12 10.00 val.

Eil. Nr.

Nr.

panrs.lt.

internet.

svetainėje

Klausimo pavadinimas

 

 

 

Pranešėjas

Kviesti į posėdį

1

24

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Š. Karalevičienė

 

2

5

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo
Nr. T-159 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Š. Karalevičienė

 

3

7

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos patvirtinimo

M. Bražėnienė

 

4

15

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo
Nr. T-84 „Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

M. Bražėnienė

 

 

5

28

Dėl pritarimo kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui 2019 metais

M. Bražėnienė

 

6

9

Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo

L. Gaidytė

 

7

8

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

L. Gaidytė

 

8

10

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimoNr. T-63 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo

L. Gaidytė

 

9

26

Dėl pritarimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2018 m. veiklos ataskaitai

J. Balčienė

 

10

17

Dėl pritarimo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 metų veiklos ataskaitai

J. Balčienė

 

 

18

Dėl pritarimo AB „Panevėžio energija“ 2018 m. veiklos ataskaitai

J. Balčienė

 

11

1

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2020 metais

J. Balčienė

 

12

4

Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą

J. Balčienė

 

13

14

Dėl valstybės turto nurašymo

J. Balčienė

 

14

27

Informacija apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą  pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

J. Balčienė

 

15

 

Informacija apie pirčių išlaidų kompensavimą

J. Balčienė

 

16

 

2

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo

A. Berežanskis

 

17

6

Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“

A. Beražanskis

 

18

16

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

R. Vaitkūnienė

 

19

3

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės tarybos, darbdavių organizacijų ir profesinių organizacijų susitarimo dėl trišalio bendradarbiavimo projektui“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios

R. Vaitkūnienė

 

20

 

Informacija apie visuomeninius padėjėjus

R. Vaitkūnienė

 

21

11

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

A. Vyšniauskienė

 

22

12

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

S. Budreikienė

 

23

23

Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Miežiškių, Raguvos, Ramygalos, Vadoklių, Velžio seniūnijose, specialiojo plano rengimo

S. Glinskis

 

24

13

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo

S. Biveinienė

 

25

21

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

R. Valantinienė

 

26

22

Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją

R. Valantinienė

 

27

19

Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

R. Valantinienė

 

28

25

Dėl reagavimo į savižudybių riziką Panevėžio rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo

R. Valantinienė

 

29

20

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo

R. Valantinienė

 

30

29

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos  etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo

L. Karpavičienė

 

31

 

Informacija dėl pastato Alantos g. 38, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r., paprastojo remonto

R. Samkus

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-12 10:03:32