Liberiškio dvaras

dvaro rūmai

Liberiškio dvaro sodyba yra Naujamiesčio sen., Panevėžio r. Ji įkurta dešiniajame Šuojos krante.

Istoriniuose šaltiniuose Liberiškio dvaras pirmą kartą paminėtas 1595 m. XV a. pab. dvaras priklausė A.Abramavičiui. Liberiškį kartu su Naujamiesčio dvarais iš kunigaikščio D.Radvilos XX a. pr. nusipirko I.Karpis. Nuo to laiko iki pat 1940 m. dvaras priklausė Karpiams. Paskutine savininke nurodyta M.Karpienė.

1790 m. dvarui priklausė 355 dūmai ir 26,1 tūkst. auksinų metinių pajamų. 1903 m. čia gyveno 126, o 1923 m. - 172 žmonės. 1940 m. dvarui priklausė 397,85 ha žemės.

Nacionalizuojant dvarą 1940 m. jame buvo nemažai meno vertybių. Dvaras turėjo virš 1000 tomų knygų biblioteką, kurioje buvo ir Lietuvos statutas su XVII a. pab. odiniu aptaisu. Dalis vertybių pateko į Šiaulių "Aušros" muziejų.

Po Antrojo pasaulinio karo dvare įsikūrė Liberiškio tarybinis ūkis gamybinis centras.

Dvaro pastatai statyti XIX a. 2 p. - XX a. pr. 1989 m. inventorizuojant dvaro sodybą buvo užfiksuota 15 likusių dvaro pastatų:
1. Rūmai. Vieno aukšto mediniai, su mansarda, statyti XIX a. 2 - je pusėje. Dabar nenaudojami.
2. Paukštidė - skalbykla. Vienalaikis su rūmais, medinis, vieno aukšto pastatas. Dabar - gyv. namas.
3. Klėtis. Medinis vieno aukšto pastatas su pusvalminiu stogu, statytas 1852 m. Naudojama pagal paskirtį.
4. Arklidė. Mūrinis vieno aukšto pastatas, statytas XIX a. 2 - oje pusėje. Dabar - grūdų sandėlis.
5. Kluonas. Vieno aukšto, medinis su mūro stulpais pastatas, statytas XIX a. pab. - XX a. pr. Naudojamas pagal paskirtį.
6. Sandėlis. Medinis pastatas, dabar apkaltas šiferio lakštais. Statytas apie XIX a. pab.- XX a. pr. Dabar - kalvė.
7. XX a. pr. elektrinė. Mūrinis pastatas, statytas XX a. pr. Dabar - lentpjūvė
8. Daržinė. Sudegusi, likę tik pamatai.
9. Kumetynas. Vieno aukšto su paaukštinta pastoge, mūrinis pastatas, statytas 1900 m. Dabar - gyv. namas.
10. Kumečių tvartas. Vieno aukšto mūrinis pastatas, statytas kartu su gyv. namu. Naudojamas pagal paskirtį.
11. Tvartas. Mūrinis, tinkuotas, puošniu frontonu pastatas, statytas XIX a. pab. Dabar nebenaudojamas. 12. Rūsys. Kartu buvęs šiltnamis sunykęs. Rūsys - akmenų mūro. Dabar nebenaudojamas.
13. Kumetynas. Medinis vieno aukštos pastatas, statytas XIX a. pab. Dabar - gyv. namas.
14. Kumetynas. Analogiškas Nr.13.
15. Tvartas. Medinis vieno aukšto pastatas, statytas kartu su kumetynais. Naudojamas pagal paskirtį. Dvaras įrašytas į išaiškinamų kultūros paminklų sąrašą (IP 490 At). UAB "ARCHIJA" 1994 m. parengė individualų apsaugos ir naudojimo reglamentą. Liberiškio parkas įkurtas XIX a. Jis - gamtos paminklas (gamt. v. 87). Parke auga 12 vietinių rūšių ir 9 introdukuotos rūšys medžių, 6 vietinės ir 12 svetimžemių krūmų rūšių. Yra du apleisti tvenkiniai.

Tvartas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sportos skyrius Europos struktūriniams fondams ruošia turizmo infrastruktūros vystymo Nevėžio upės baseine projektą.

Projekte neeilinis vaidmuo skiriamas vietinio turizmo vystymui Naujamiestyje ir jo apylinkėse.

Liberiškis yra vos už 2 km nuo Naujamiesčio. Į jį veda asfaltuotas kelias. Liberiškis įsikūręs Šuojos pakrantėse. Ties kaimu 1975 m. patvenkta upė. Tvenkinio plotas - 70 ha. Jame peri daug vandens paukščių, ypač gulbių. Todėl čia galima organizuoti gamtos pamokėles, stebėti paukščius. Dešiniuoju krantu siūloma vystyti žirginį sportą. Dvaro pastatus galima pritaikyti kaimo turizmui. Taigi, Liberiškio dvaras laukia investicijų.

Nuotraukose (aut. Petras Juknevičius) dvaro rūmai ir tvartas


Išleido Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. © P.Juknevičius © LVasiliauskaitė