Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:312, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano koregavimo procedūros (pakartotinas viešinimas pasikeitus planavimo tikslams)

Informuojame, kad pakeisti planavimo tikslai rengiamo žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:312, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-104 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, koregavimo procedūrose.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A-1224 „Dėl detaliojo plano koregavimo“ ir 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A-339 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. A-192 „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos tvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programos nauja redakcija (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės internetinėje svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas savivaldybe@panrs.lt.

Planavimo iniciatorius – Irina Vitonienė.

Planuojama teritorija – kitos paskirties žemės sklypas, kadastro Nr. 6644/0002:686, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., planuojamos teritorijos plotas – 0,2442 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti kitos paskirties (rekreacinės teritorijos) žemės sklypo detaliojo plano sprendinius padidinant žemės sklypą (kadastro Nr. 6644/0002:686, Molainių k. v.) įsiterpusiu valstybinės žemės sklypu (kadastro Nr. 6644/0002:687, Molainių k. v.) ir nustatant naujai suformuotam žemės sklypui du žemės naudojimo būdus: 1) vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; 2) rekreacinės teritorijos, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui,  Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 28, 50 82 07, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas: saulius.glinskis@panrs.lt; svaja.treciokiene@panrs.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus vyr. specialistė Svaja Trečiokienė
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-30 08:27:02
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ