Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarka

 

Dėl vienkartinės kompensacijos gali kreiptis asmenys, 1945-07-22 – 1991-12-31 atlikę būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir sužaloti tarnybos metu, ir šioje armijoje žuvusiųjų ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimų nariai.

Vienkartinė kompensacija mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos.

Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams lygiomis dalimis išmokama 4 171 eurų vienkartinė kompensacija.

Vienkartinės kompensacijos asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:

  1. pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 2 086 eurų;
  2. pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 1 669 eurų;
  3. pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 1 252 eurų;
  4. pripažintiems netekusiais 20–40 procentų darbingumo –835 eurų.

Kad gautų vienkartinę kompensaciją asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybos išduotą darbingumo lygio pažymą ar teritorinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą (iki 2005 m. liepos 1 d.) invalidumo pažymėjimą, galiojantį kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną.

Kad gautų vienkartinę kompensaciją už asmenis žuvusius būtinosios karinės tarnybos ar karinių apmokymų sovietinėje armijoje metu ar mirusius vėliau dėl ligų, kiekvienas šeimos narys savivaldybei, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusiojo (mirusiojo) gyvenamoji vieta, turi pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

  1. žuvus asmeniui būtinosios karinės tarnybos ar karinių apmokymų sovietinėje armijoje metu, – mirties liudijimo nuorašą, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka, ir karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimą ar telegramą; o mirus vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, – asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvadą, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba sovietinėje armijoje (šiuos dokumentus pateikia vienas iš šeimos narių);
  2. giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodančius dokumentus, patvirtintus įstatymo nustatyta tvarka, – santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašus.

Vienkartinės kompensacijos pervedamos į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą bankuose ir kitose kredito įstaigose.

Vienkartinės kompensacijos neindeksuojamos, neišmokėtos kompensacijos nepaveldimos.

Šios tvarkos nuostatos netaikomos asmenims, kurie patyrė žalą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, taip pat tiems, kuriems kompensacijos išmokėtos 1995–1997 metais.

Pagrindas: Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 – 1991 12 31)“ (Žin.,1994, Nr. 59-1162), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1004 „Dėl Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 131-4712; 2005, Nr. 112-4088; 2012, Nr. 65-3283).

Informaciją teikia ir dokumentus priima Socialinės paramos skyrius, 117 kab., tel.: (8 45) 58 29 82.
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-26 16:16:46