Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

Paslaugos aprašymas Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Paslaugos kategorija Socialinės paramos skyrius
Paslaugos suteikimo trukmė 14 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Išmoka vaikui
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Danutė Jankauskienė tel. (8 45) 508 209
Paslaugos vykdytojas Danutė Jankauskienė tel. (8 45) 508 209
Prašymo forma (-os) SP-1-forma
SP-3(A) forma
Aprašymas interesantui VIENKARTINĖS IŠMOKOS NĖŠČIAI MOTERIAI SKYRIMO TVARKA
Moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės išmokos, iki numatytos gimdymo datos likus 70 kalendorinių dienų skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (76 Eur) vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.
Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. prašymas išmokai gauti;
3. sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie nėštumą;
4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažyma, kad moteriai nėra paskirta ir nemokama motinystės pašalpa, jeigu savivaldybės administracija nėra sudariusi asmens duomenų teikimo sutarties su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;
5. kiti*.
* Pažymėtų dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme skirti išmoką nurodyti duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose.
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurios moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.
Pagrindas: 2004-05-18 Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-2237.
INFORMACIJĄ TEIKIA IR PRAŠYMUS PRIIMA Socialinės paramos skyrius, 135 kab.,  tel. (8 45) 50 82 09.
Prašymus galima pateikti ir svetainėje www.spis.lt
Reglamentuojantys teisės aktai 1. 1994 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas Nr. I-621
2. 2009 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas Nr.XI-537
D.U.K.
Paslaugos kaina Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacija Vyresniosios socialinių išmokų specialistės:

Danutė Jankauskienė
el.p. danute.jankauskiene@panrs.lt
tel. (8 45) 508 209

Violeta Labanauskaitė
el.p. violeta.labanauskaite@panrs.lt
tel. (8 45) 508 209
Informacija atnaujinta 2019-12-02 10:27:25

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ