Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2020-05-28 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-05-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl sutikimo reorganizuoti VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungiant prie VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos (Nr. T2-133)  document.docx
10:10:00 - 10:14:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji įposėdį N. Šinkūnienė, N. Lekarauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos vyriausiojo gydytojo darbo užmokesčio didinimo karantino metu (Nr. T2-141)  document.docx
10:14:00 - 10:16:00 S. Venslavičienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pritarimo AB „Panevėžio energija“ 2019 m. veiklos ataskaitai (Nr. T2-134)  0_document.pdf
 1_document.docx
10:16:00 - 10:19:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį P. Diksa
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl pritarimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2019 m. veiklos ataskaitai (Nr. T2-126)  0_document.pdf
 1_document.docx
10:19:00 - 10:22:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį S. Venckus
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pritarimo UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-125)  0_document.pdf
 1_document.docx
10:22:00 - 10:25:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį G. Ulys
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-115)  document.docx
10:25:00 - 10:26:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-124)  document.docx
10:26:00 - 10:27:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. T2-127)  document.docx
10:27:00 - 10:28:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl pirties paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Nr. T2-142)  document.docx
10:28:00 - 10:31:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T2-140)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xls
10:31:00 - 10:34:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį V. Virbalas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-139)  0_document.docx
 1_document.docx
10:34:00 - 10:37:00 I. Kulikauskienė. Kviečiamieji įposėdį V. Virbalas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio rajono vaikų globos namų reorganizavimo prijungimo būdu prie Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo (Nr. T2-122)  document.docx
10:37:00 - 10:40:00 D. Jesiūnienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas, J. Pagojienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-184 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-130)  0_document.docx
 1_document.docx
10:40:00 - 10:42:00 D. Jesiūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Ilgalaikės slaugos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-118)  document.docx
10:42:00 - 10:44:00 D. Jesiūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-123)  document.docx
10:44:00 - 10:46:00 D. Jesiūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl pritarimo biudžetinių įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-135)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
 5_document.docx
 6_document.docx
 7_document.docx
 8_document.docx
 9_document.docx
 10_document.docx
 11_document.docx
 12_document.docx
 13_document.docx
 14_document.docx
 15_document.docx
 16_document.docx
 17_document.docx
 18_document.docx
 19_document.docx
 20_document.docx
 21_document.docx
 22_document.docx
 23_document.docx
 24_document.docx
 25_document.docx
 26_document.docx
 27_document.docx
 28_document.docx
 29_document.docx
 30_document.docx
 31_document.docx
 32_document.docx
 33_document.docx
 34_document.docx
 35_document.docx
 36_document.docx
 37_document.docx
 38_document.docx
 39_document.docx
 40_document.docx
 41_document.docx
 42_document.docx
 43_document.docx
 44_document.docx
10:46:00 - 10:58:00 A. K. Rimkus. Kviečiamieji įposėdį biudžetinių įstaigų vadovai
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-119)  document.docx
10:58:00 - 10:59:00 A. K. Rimkus
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-137)  0_document.docx
 1_document.docx
10:59:00 - 11:01:00 A. K. Rimkus
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio švietimo įstaigose 2020-2021 mokslo metais patvirtinimo (Nr. T2-138)  document.docx
11:01:00 - 11:03:00 A. K. Rimkus
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-116)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
 6_document.xlsx
 7_document.xlsx
 8_document.xlsx
11:03:00 - 11:04:00 M. Bražėnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-117)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.xlsx
 4_document.docx
 5_document.xlsx
 6_document.docx
 7_document.xlsx
 8_document.docx
 9_document.xlsx
 10_document.docx
 11_document.xlsx
 12_document.docx
 13_document.xlsx
 14_document.docx
 15_document.xlsx
 16_document.docx
 17_document.xlsx
11:04:00 - 11:06:00 M. Bražėnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-129)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
11:06:00 - 11:09:00 Š. Karalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl metinio žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifų nustatymo (Nr. T2-120)  document.docx
11:09:00 - 11:11:00 V. Jurkštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-121)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
11:11:00 - 11:13:00 V. Jurkštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-136)  document.docx
11:13:00 - 11:15:00 Z. Bakanienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašų patvirtinimo (Nr. T2-131)  document.docx
11:15:00 - 11:18:00 R. Samkus
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymo, apskaitymo, priežiūros organizavimo, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-128)  document.docx
11:18:00 - 11:20:00 R. Samkus
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-132)  document.docx
11:20:00 - 11:21:00 L. Karpavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Informacija
29 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 15270_document 11:21:00 - 11:24:00 P. Žagunis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška