Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 2018-12-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-12-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-231)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-232)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuompinigių dydžio nustatymo (Nr. T2-233)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-137 „Dėl Leidimų laidoti išdavimo bei laidojimo ir kapinių lankymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-234)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Kapavietės (kapo) identifikavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-235)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo ir pareigybių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-236)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-237)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-238)  0_document.pdf
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-239)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo (Nr. T2-240)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl pritarimo Panevėžio r. Velžio gimnazijos dalyvavimui projekte pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonę „Kokybės krepšelis“ (Nr. T2-241)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-242)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ (Nr. T2-243)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl darbo užmokesčio nustatymo Panevėžio rajono savivaldybės kontrolierei Reginai Zitai Viškelienei (Nr. T2-244)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-245)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl mitybos, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių normatyvų 2019 metais Panevėžio rajono vaikų globos namuose patvirtinimo (Nr. T2-246)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės socialinės globos kainos 2019 metais nustatymo (Nr. T2-247)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo rajono gyventojams dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-248)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl mitybos, medikamentų, materialinių vertybių atsargų, minkšto inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų 2019 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo (Nr. T2-249)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-250)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo 00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška