Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2020-04-02 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-04-02 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl lėšų skyrimo iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-73)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-74)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-75)  0_document.doc
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-76)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-77)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Jotainių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-78)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą E.K. (Nr. T2-79)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-80)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-81)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Sporto renginių organizavimo ir dalyvavimo rajono, šalies, tarptautiniuose renginiuose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-82)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio seniūnijoje, Molainių ir Šilagalio kaimuose, specialiojo plano rengimo (Nr. T2-83)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-84)  0_document.docx
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl turto perdavimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo (Nr. T2-85)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-86)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Savivaldybės turto perdavimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-87)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio 2020–2021 m. m. patvirtinimo (Nr. T2-88)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-89)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 6 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-90)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl pritarimo turto panaudos sutarties projektui (Nr. T2-91)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl sprendimo tapti viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininke (Nr. T2-92)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-93)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška