Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2019-08-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-08-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-155)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl parduodamo savivaldybės būsto sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti savivaldybės būstą (Nr. T2-156)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-158)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą (Nr. T2-159)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl lėšų skyrimo iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti (Nr. T2-160)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-161)  0_document.doc
 1_document.xls
 2_document.pdf
 3_document.docx
 4_document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. T2-162)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-163)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl parduodamo savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus“ pakeitimo (Nr. T2-164)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-165)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-166)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio 2019–2020 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-167)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo (Nr. T2-168)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl pritarimo „Erasmus+“ KA2 ir „Erasmus+“ KA1 programos projektų įgyvendinimui (Nr. T2-169)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl patalpų suteikimo (Nr. T2-170)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais (Nr. T2-171)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-172)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo (Nr. T2-173)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-174)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-175)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (Nr. T2-176)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuompinigių dydžio nustatymo (Nr. T2-177)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Masinių renginių organizavimo Panevėžio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo ir Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose ar valdytojo teise valdomose naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-178)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. Birželio 28 d. Sprendimo Nr. T-149 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-180)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-108 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-181)  0_document.docx
 1_document.xlsx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-182)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl leidimo viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui parduoti turtą (Nr. T2-183)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ (Nr. T2-179)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-184)  0_document.docx
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-185)  0_document.doc
 1_document.docx
 2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška