Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2020-08-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-08-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-174)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
 5_document.docx
 6_document.docx
 7_document.docx
 8_document.docx
 9_document.docx
 10_document.docx
 11_document.docx
 12_document.docx
 13_document.docx
 14_document.docx
 15_document.docx
 16_document.docx
 17_document.docx
 18_document.docx
 19_document.docx
 20_document.docx
 21_document.docx
 22_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę (Nr. T2-175)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pritarimo projekto „Amatininkystė – turizmo produktas be sienų“ įgyvendinimui pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (Nr. T2-176)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise (Nr. T2-177)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-137 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-62 " Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo " pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-178)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T2-179)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-180)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl 2015 m. liepos 13 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. S2-41 nutraukimo (Nr. T2-181)  0_document.docx
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl 2015 m. liepos 13 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. S2-42 nutraukimo (Nr. T2-182)  0_document.docx
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl 2015 m. liepos 13 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. S2-43 nutraukimo (Nr. T2-183)  0_document.docx
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-184)  0_document.xlsx
 1_document.pdf
 2_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl maitinimo organizavimo Panevėžio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-185)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-186)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą E.B. (Nr. T2-187)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą E.B. (Nr. T2-188)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą S.S. (Nr. T2-189)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą S.K. (Nr. T2-190)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą J.K. (Nr. T2-191)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą R.K. (Nr. T2-192)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą A.P. (Nr. T2-193)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška