Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2018-10-31 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-10-31 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-197)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. T2-198)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Velžio kaimo gyventojų apsklausos rezultatų (Nr. T2-199)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Nr. T2-200)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-201)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją (Nr. T2-202)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Maitinimo organizavimo Panevėžio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-203)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-204)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-205)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 sprendimo Nr. T-130 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-206)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl nesutikimo perimti turtą (Nr. T2-207)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-208)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-189 „Dėl investicijų projekto „Ramygalos seniūnijos administracinio pastato, esančio Vadoklių g. 10, Ramygalos m., Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo“ pakeitimo (Nr. T2-209)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 2018 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-210)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
Informacija
15 Informacija apie lėšų poreikį 2019 m. Lietuvos higienos normai HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo įstaigose (tvoros ir žaidimų aikštelės) 00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška