Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2020-02-27 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-02-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-23)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo finansinės paramos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-24)  0_document.docx
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo rajono gyventojams dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-25)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2019 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-26)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-27)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo „Erasmus+“programos projektų įgyvendinimui (Nr. T2-28)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-29)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.xlsx
 4_document.docx
 5_document.xlsx
 6_document.docx
 7_document.xlsx
 8_document.docx
 9_document.xlsx
 10_document.docx
 11_document.xlsx
 12_document.docx
 13_document.xlsx
 14_document.docx
 15_document.xlsx
 16_document.docx
 17_document.xlsx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio 2019-2021 metų investicijų plano derinimo (Nr. T2-30)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-31)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (Nr. T2-32)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-33)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pritarimo projekto „Krekenavos kultūros centro Birutės a. 1, Krekenavos mstl., Panevėžio r. sav. atnaujinimas“ įgyvendinimui (Nr. T2-34)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų sveiikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-35)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-36)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo užimtumo skatinimo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo- (Nr. T2-37)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr.4 prie 2016-05-02 jungtinės veiklos (partnerystės)suterties Nr. R8-166 įgyvendinant projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra'' (Nr. T2-38)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-39)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-40)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-41)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-42)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo (Nr. T2-43)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Panevėžio r. Raguvos lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ ir Panevėžio r. Raguvos gimnazijos reorganizavimo bei Panevėžio r. Raguvos gimnazijos struktūros pertvarkos (Nr. T2-44)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“pakeitimo (Nr. T2-45)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2020 metų kvietimą teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektams, skirtiems esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui (Nr. T2-46)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo programos patvirtinimo (Nr. T2-47)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-48)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-49)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Panevėžio r. Linkaučių pagrindinės mokyklos, Panevėžio r. Žibartonių pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ reorganizavimo (Nr. T2-50)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-51)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-52)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašų pavirtinimo (Nr. T2-53)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-54)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-55)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-56)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-57)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-58)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-59)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška