Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2021-01-21 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-01-21 11:10:56
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-20)  0_document.docx
 1_document.docx
10:05:00 - 10:07:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-16)  0_document.docx
 1_document.docx
10:07:00 - 10:09:00 V. Savickienė. Kviečiamieji į posėdį G. Navickas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-13)  0_document.docx
 1_document.docx
10:09:00 - 10:11:00 V. Savickienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-261 „Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-2)  document.docx
10:11:00 - 10:13:00 V. Savickienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-15)  document.docx
10:13:00 - 10:15:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T2-12)  document.docx
10:15:00 - 10:17:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-21)  document.docx
10:17:00 - 10:19:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai (Nr. T2-23)  document.doc
10:19:00 - 10:21:00 A. Čiegytė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo (Nr. T2-19)  document.docx
10:21:00 - 10:23:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos įstatų patvirtinimo (Nr. T2-18)  document.docx
10:23:00 - 10:25:00 R. Valantinienė. Kviečiamieji į posėdį N. Šinkūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-9)  document.docx
10:25:00 - 10:27:00 A. Pocius
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-17)  document.docx
10:27:00 - 10:29:00 I. Kulikauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-11)  document.docx
10:29:00 - 10:31:00 I. Kulikauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-1)  document.docx
10:31:00 - 10:33:00 S. Venslavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-10)  document.docx
10:33:00 - 10:35:00 S. Venslavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Vadoklių pagrindinę mokyklą (Nr. T2-5)  document.docx
10:35:00 - 10:37:00 A. K. Rimkus
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Miežiškių pagrindinę mokyklą (Nr. T2-3)  document.docx
10:37:00 - 10:39:00 A. K. Rimkus
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Bernatonių mokyklą-darželį (Nr. T2-4)  document.docx
10:39:00 - 10:41:00 A. K. Rimkus
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-14)  0_document.docx
 1_document.docx
10:41:00 - 10:43:00 A. K. Rimkus
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Studijų rėmimo komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-7)  document.docx
10:43:00 - 10:46:00 A. K. Rimkus
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl 2020 m. vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-8)  document.docx
10:46:00 - 10:48:00 A. K. Rimkus
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo (Nr. T2-6)  document.docx
10:48:00 - 10:50:00 Z. Bakanienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T2-22)  document.docx
10:50:00 - 10:52:00 D. Juodelienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Informacija
24 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto projektą 10:52:00 - 10:53:00 Š. Karalevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Informacija apie Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 10:53:00 - 10:55:00 M. Bražėnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo ir Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo 16595_3 etapas 16596_4 etapas 16597_5 etapas 16598_6 etapas 16599_Kvartalu ataskaita 10:55:00 - 11:00:00 R. Samkus
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 16597_document 00:00:11 - 11:02:00 P. Žagunis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška