Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2019-04-04 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-04-04 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-51)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-52)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-258 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, registruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-53)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-54)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl Kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organaizacijų programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-55)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Panevėžio rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-56)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo (Nr. T2-57)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-58)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-59)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo (Nr. T2-60)  0_document.pdf
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-61)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-62)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-63)  0_document.doc
 1_document.docx
 2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl leidimo pakeisti pastato naudojimo paskirtį (Nr. T2-64)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl atleidimo nuo valstybės rinkliavos (Nr. T2-65)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-66)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo (Nr. T2-67)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2019–2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo modelių patvirtinimo (Nr. T2-68)  0_document.docx
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Jotainių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-69)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-70)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio 2019–2020 m. m. patvirtinimo (Nr. T2-71)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl 2019 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-72)  0_document.doc
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo (Nr. T2-73)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-74)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-75)  0_document.doc
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-76)  0_document.doc
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-77)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška