Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2019-06-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-06-20 00:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2020 metais (Nr. T2-126)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-127)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės tarybos, darbdavių organizacijų ir profesinių organizacijų susitarimo dėl trišalio bendradarbiavimo projektui“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-128)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą (Nr. T2-129)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-130)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Nr. T2-131)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-132)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
 6_document.xlsx
 7_document.xlsx
 8_document.xlsx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-133)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (Nr. T2-134)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-135)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-136)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-137)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-138)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. T2-139)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-140)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-141)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pritarimo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-142)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl pritarimo AB „Panevėžio energija“ 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. T2-143)  0_document.doc
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (Nr. T2-144)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamentto patvirtinimo (Nr. T2-145)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-146)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją (Nr. T2-147)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Miežiškių, Raguvos, Ramygalos, Vadoklių, Velžio seniūnijose, specialiojo plano rengimo (Nr. T2-148)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-149)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl reagavimo i savižudybių riziką Panevėžio rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo (Nr. T2-150)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl pritarimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. T2-151)  0_document.pdf
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Informacija apie Savivaldybei nuuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis (Nr. T2-152)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl pritarimo kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui 2019 metais (Nr. T2-153)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-154)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška