Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2019-01-24 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-01-24 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Studijų rėmimo komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-1)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Informacija apie kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestacijos rezultatus 2018 m. (Nr. T2-2)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (Nr. T2-3)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos 2018 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-4)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-5)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl gatvių pavadinimų keitimo ir panaikinimo (Nr. T2-6)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų metinių veiklos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-7)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. T2-8)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-9)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę „WiFi4EU“ (Nr. T2-10)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-11)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-12)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-13)  0_document.docx
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-14)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T2-15)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-16)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Panevėžio rajono Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. T2-17)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
Informacija
18 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo ir Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo 12291_Ataskaita 2019.01. Melioratorių kvartalo planas 12292_Ataskaita 2019.01. Švyturio kvartalo planas 12293_Ataskaita 2019.01. Žemdirbių kvartalo planas 12294_Ataskaita modernizavimo 2019-01-14 3 etapas 12295_Ataskaita modernizavimo 2019-01-14 4-5 etapai 00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška