Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2020-11-05 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-11-05 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl pritarimo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos trišalės sutarties projektui (Nr. T2-228)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-229)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-230)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Pedagogų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-231)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pritarimo projektui pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimą LT04-1-KM-K01 „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ (Nr. T2-232)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-233)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-234)  0_document.xls
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T2-235)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašų patvirtinimo (Nr. T2-236)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (Nr. T2-237)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą V.L.G. (Nr. T2-238)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Panevėžio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-239)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-240)  0_document.docx
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-241)  0_document.docx
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-242)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-243)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pritarimo projekto „Panevėžio rajono Paįstrio seniūnijos pastato, esančio Gegužinės g. 28, Paįstrio k., Paįstrio sen., Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui pagal Savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę (Nr. T2-244)  0_document.doc
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl pritarimo projekto „Panevėžio rajono Vadoklių seniūnijos pastato, esančio Ramygalos g. 39, Vadoklių mstl., Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui pagal Savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę (Nr. T2-245)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl pritarimo tapti švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nare (Nr. T2-246)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl pritarimo projekto „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos pastato, esančio Birutės a. 6, Krekenava, Panevėžio r., energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui pagal Savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę (Nr. T2-247)  0_document.doc
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-248)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-249)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Panevėžio regiono plėtros tarybos steigimo (Nr. T2-250)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-251)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl nuomos sutarčių pratęsimo (Nr. T2-252)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-253)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos skolų, pripažintų beviltiškomis, nurašymo (Nr. T2-254)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-255)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-256)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo (Nr. T2-257)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-258)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (Nr. T2-259)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-260)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (Nr. T2-261)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl nuompinigių už Panevėžio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-262)  0_document.docx
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-263)  0_document.xlsx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška