Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2019-09-26 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-09-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl pritarimo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos trišalės sutarties projektui (Nr. T2-186)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-187)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl dalinio rėmimo skyrimo 2019–2020 metų kultūros projektams (Nr. T2-188)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ (Nr. T2-189)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pritarimo kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui 2019–2020 metais (Nr. T2-190)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2019–2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo modelių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-191)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-192)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį didesnio pravažumo lengvąjį automobilį (Nr. T2-193)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-194)  0_document.xlsx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl sporto renginių vykdymo bei dalyvavimo rajono, šalies, tarptautiniuose renginiuose materialinio aprūpinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-195)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-196)  0_document.docx
 1_document.doc
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl audito atlikimo ir audito įmonės parinkimo procedūrų organizavimo viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje ir viešojoje įstaigoje Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centre (Nr. T2-197)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-198)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-199)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-200)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-201)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio 2019–2020 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-202)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T2-203)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-204)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-205)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-206)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais (Nr. T2-207)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-208)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl pritarimo turto panaudos sutarčių projektams (Nr. T2-209)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
Informacija
25 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo programos įgyvendinimo 13769_Ataskaita modernizavimo 2019-01-14 3 etapas 13770_Ataskaita modernizavimo 2019-08-14 4 etapas 13771_Ataskaita modernizavimo 2019-08-14 5 etapas 00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška