Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2020-12-03 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-12-03 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl sutikimo finansuoti objektų sąraše įrašytus objektų darbus (Nr. T2-264)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-265)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo. (Nr. T2-266)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-267)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T2-268)  document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-269)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl išlaidų finansinių normatyvų 2021 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo (Nr. T2-270)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl leidimo viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui perduoti turtą pagal panaudos sutartį (Nr. T2-271)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-272)  document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų, pripažintų beviltiškomis, nurašymo (Nr. T2-273)  0_document.docx
 1_document.ods
 2_document.ods
 3_document.ods
 4_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl parduodamų Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-274)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Panevėžio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-275)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo (Nr. T2-276)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-277)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos 2021 metais nustatymo (Nr. T2-278)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-279)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-280)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T2-281)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T2-282)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl 2021 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-283)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo užimtumo 2021-2023 metų programos patvirtinimo (Nr. T2-284)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje 2021 metų programos patvirtinimo (Nr. T2-285)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai (Nr. T2-286)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-287)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl patalpų skyrimo (Nr. T2-288)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška