Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Stažuotė Klaipėdos rajono savivaldybėje

 

 

Projekto „Lyderių laikas 2“ stažuotė Klaipėdos rajono savivaldybėje 2014 m. spalio 8–10 d.

 

Klaipėdos rajono švietimo sistemos ypatumai (Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius) 

Pagal žurnalo „Veidas“ reitingus, Klaipėdos rajonas yra pirmas Lietuvoje pagal tai, kaip gera gyventi žmonėms. Švietimui skiriama 51–55 proc. rajono biudžeto. Kiekvienam strateginiam tikslui įgyvendinti sudaryta rajono darbo grupė.

 

Besimokančiųjų organizacijų kūrimas per pasidalytąją lyderystę Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje (direktorius Egidijus Žiedas) 

Pabrėžiamas asmeninis profesinis meistriškumas ir pasidalytoji lyderystė. Svarbu palaikymas, bendras darbas, bendrai kuriama vizija (mokyklos vizijos nuolatinis akcentavimas – vienijanti idėja). Lyderystė laikoma procesu.

 

Socialinio ir emocinio ugdymo programų poveikio tyrimas ir jo duomenų panaudojimas veiklos tobulinimui Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kaltauskienė) 

Dalyvavimas socialinio ir emocinio ugdymo projekte (LIONS QUEST, Olweus). Mokyklos saugumas. Vertybiniai dalykai klasės vadovo darbe. Klasių vadovų atranka. Klasių valandėlės vyksta visoje mokykloje vienu metu. Mokinių parlamento veikla (mokinių parlamentas iškėlė kelias problemas, sudarė kelias darbo grupes problemoms spręsti). Kuriama mokinių individualios pažangos stebėjimo sistema.

 

Socialinio ir emocinio ugdymo programų poveikio tyrimas ir jo duomenų panaudojimas veiklos tobulinimui Dovilų pagrindinėje mokykloje (direktorius Arūnas Grimalis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Jurgulienė) 

Sužinojome, kad tai sportiškiausia rajono mokykla, kuri išsiskiria bendradarbiavimu su socialiniais partneriais: Dovilų etninės kultūros centru, lopšeliu-darželiu „Kregždutė“, evangelikų liuteronų bažnyčia ir kt. Mokykloje įsikūrusios kelios lopšelio- darželio ugdymo grupės. Moderniai įrengtos patalpos priderintos ikimokyklinukų ugdymui, mažėjant mokinių skaičiui mokykloje, optimaliai ir ekonomiškai naudingai panaudotos patalpos.

Po nuoširdaus mokyklos pristatymo, erdvių apžiūrėjimo, mokyklos vadovai supažindino su mokyklos patirtimi vykdant socialinio ir emocinio ugdymo programas. Mokykla vykdo Olweus patyčių ir smurto prevencijos programą, kuri sukurta Norvegijoje. Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa yra įgyvendinama mokykloje, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programoje dalyvauja visas mokyklos personalas, kuris yra apmokytas, aprūpintas reikiama metodine medžiaga. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Mokykla programą vykdo nuo
2008 m. ir turi įvairių patirčių: mokykloje nustatomi „karštieji taškai“, kuriuose intensyvinamas budėjimas, vykdant „Savaitę be patyčių“, mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai veda paskaitas mažiesiems, patyčių prevencijos programa susieta su mokyklos veiklos programa.

Rezultatai, kurie gaunami atliekant socialinio ir emocinio ugdymo programų vykdymo tyrimą, naudojami mokyklos veiklai tobulinti. Mokyklos patirtis akivaizdžiai sėkminga, mokyklos vadovai sudaro darnią komandą.

 

Duomenų naudojimas rengiant gimnazijos veiklos dokumentus Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė)

Susipažinome su efektyviai veikiančia duomenų panaudojimo sistema, kuri suteikia galimybę sėkmingai įstaigos veiklai. Vidaus įsivertinimo rezultatai sėkmingai naudojami gimnazijos veiklos planavimui ir tobulinimui. Tai nuolatinis procesas, kurį atlieka visas kolektyvas tinkamai paskirstant užduotis, sudarant sąlygas objektyviam, savikritiškam ir teigiamų rezultatų siekiančiam darbui.

Pavaduotoja pasidalijo patirtimi, kaip motyvuoja pedagogus metodiniam darbui, kaip apmokama už atliekamus papildomus darbus, kokius metodus taiko sudarant darbo grupes. Gimnazijos patirtis akivaizdžiai sėkminga.

 

Namų aplinkos ir šeimos vertybių puoselėjimas remiantis mokinių duomenų analize Klaipėdos r. Lapių pagrindinėje mokykloje (direktorė Vilija Lukauskienė) 

Įsitikinome, kaip svarbu pažinti kiekvieną vaiką ir jį supančią aplinką. Tai maža kaimo mokykla, kurioje įsikūrusi ir globos grupė. Grupėje nuolat kinta vaikų skaičius, o šiems vaikams reikia sukurti aplinką, kuri primintų namus. Namų aplinkos ir šeimos vertybių puoselėjimas – tai pagrindinis mokyklos uždavinys.

Mokykloje daug dėmesio skiriama etnokultūrai, neformaliojo švietimo veiklai, nes gyvenimas čia verda visą parą, o mokyklos darbuotojai dažnai atlieka ir tėvų pareigas. Mokykloje dirba pasiaukojantys, svetimą skausmą pastebintys ir suprantantys žmonės.

 

Vidaus įsivertinimo duomenų panaudojimas ugdymo procesui tobulinti Gargždų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ (direktorė Liudvika Norvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Petrauskienė) 

Šios įstaigos filosofija: „Dėl vaiko ir vardan vaiko“. Įstaiga išsiskiria iš kitų lopšelių-darželių dalyvavimu projektinėje veikloje. Šiuo metu dalyvauja tarptautiniame projekte „Pasakyk pasauliui Labas“, yra pasirengę ikimokyklinio ugdymo programą „Augu ir kuriu“. Ši programa – į vaiką orientuota ugdymo paradigma. Įstaiga turi tolerantiškiausio darželio sertifikatą, aplinka įvertinta kaip viena iš geriausių šalyje, sukurta savianalizės duomenų bazė.

Pagal vaikų amžių įrengta 12 grupių. Saugūs ir amžių atitinkantys žaislai, mokymo priemonės leidžia ugdyti visus vaikų gebėjimus. Ugdytiniai pagal savo gebėjimus lavina įvairius įgūdžius. Estetiškai sutvarkyta lopšelio-darželio aplinka, kiekviena grupė turi ekologišką darželį (1 m x 1 m), augina prieskonines daržoves.

Pristatyta, kaip vidaus įsivertinimo duomenys panaudojami ugdymo procesui tobulinti. Įsivertinti įstaiga pradėjo 2000–2002 m., dalyvaudama PPRC projekte „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų kaitos procesų skatinimas ir ugdymo kokybės pokyčių vertinimas“. Kolektyvas daug mokėsi, kūrė iliustracijas, kol įsivertinimo metodiką pritaikė įtaigos rezultatams gerinti. Šiuo metu įstaiga veiklos planavimą sieja su įsivertinimu ir tobulinimo siekiais.

Vadovės įvardijo ir problemas: nacionaliniu lygmeniu mažai skiriama dėmesio ir pagalbos ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės įsivertinimui, metodika neoptimizuota, nebėra ikimokyklinio ugdymo vidaus audito konsultantų (nutrūko kvalifikacijos tobulinimas, nepratęsti konsultantų pažymėjimai), neinicijuojama ikimokyklinių įstaigų įsivertinimo gerosios patirties sklaida.


 
 

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-03 11:23:05