Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Socialinė apsauga

Panevėžio rajono savivaldybė socialines išmokas gyventojams moka kiekvieną mėn. 10-25 dienomis.

Kadangi sausio mėn. lėšas iš Finansų ministerijos gauname vėliau, vėluoja ir išmokų mokėjimai.

Vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-184 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, dėl vienkartinės pašalpos Jūs turite kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

Socialinė pašalpa mokama, kai pajamos tenkančios vienam iš bendai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio ( 137,50). Todėl  jūs prarastumėte teisę į socialinę pašalpą.

Jei Jūsų sūnus mokosi profesijos kartu su bendrojo lavinimo programa tuomet išmoka vaikui jam priklauso. Reikia pateikti naują prašymą yra galimybė rinktis ar išmoka bus pervedama į tėvų ar vaiko vardu atidarytą sąskaitą. Prie prašymo reikia pridėti mokymo įstaigos pažymą kurioje matytųsi pagal kokią programą jis mokosi.

Išmoka vaikui mokama nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO 23 str. 2 d. 8 p. yra numatyta, kad Savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, turi teisę 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos perleido nuosavybėn kitam asmeniui šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose nurodytą turtą ir kreipdamiesi (kreipdamasis) dėl piniginės socialinės paramos prašyme-paraiškoje nenurodė gautų piniginių lėšų ar už jas įsigyto naujo turto.

Jums reikia kreiptis į seniūniją, kurios teritorijoje gyvenate, turėti asmens dokumentą, dovanojimo sutartį. Seniūnijos Piniginės socialinės paramos teikimo komisija priims sprendimą dėl paramos teikimo.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 str. 3 dalyje numatoma, kad asmenys, besikreipiantys soc. paramos, prie prašymo-paraiškos turi pridėti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymas apie šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba, jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama.

Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-35 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-358 redakcija).

20 str. 6 dalyje numatyta, kad piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte (pagal mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, pajamas) nustatyta tvarka. Kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Jeigu asmuo nustatytu laiku nepateikia trūkstamų dokumentų, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas priima sprendimą neteikti piniginės socialinės paramos.

 

Laba diena,
Negaliu atsakyti į šį klausimą, nes nežinau nei kas nei dėl kokios išmokos teiraujasi.
Prašome kreiptis į socialinės paramos skyriaus specialistus nurodant savo asmens duomenis.

Pagarbiai,
Danutė Jankauskienė
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
socialinės paramos skyriaus
vyresnioji socialinių išmokų specialistė
tel. 8 45 508 209

Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis į 135 kab. pateikiant prašymą ir pridedant medicininį pažymėjimą forma 046/a .

Laba diena, LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO 8 str. 1d. 2p. numato, kad  teisę į socialinę paramą turi asmenys, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai.

      Jei Jus,  įsidarbintumete ir gautumete darbo užmokestį didesnį negu 102eur. ( atskaičius mokesčius), tada netektumete socialinės paramos.   Pagarbiai: Vyresn. socialinių išmokų specialistė        Zita Dudėnienė telef. (845 58 29 98 )
Dėl darbo stažo pažymos Jums reikėtų atvykti asmeniškai į  Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių.

Laba diena,

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka visus LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS

ĮSTATYMO 6 straipsnyje nurodytus reikalavimus:

1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto šio įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2) pajamos, nurodytos ir apskaičiuotos pagal šio įstatymo 17 ir 18 straipsnius, yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui;

3) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą.

Vyresni nei 24 metų asmenys, kurie mokosi arba studijuoja aukštojoje mokykloje ir yra įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, turi teisę į piniginę socialinę paramą.

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO 7 str., 1 dalies reikalavimus:

1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto šio įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;

3) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Socialinė pašalpa Jums priklauso.

Socialinė pašalpa Jums nepriklauso, nes Jūsų pajamos yra didesnės už valstybės remiamas pajamas, t.y. 102 eurus.

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO  7 straipsnyje  nurodytus reikalavimus:

1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto šio įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;

3) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojant kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kompensacija išmokama vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims pateikus kuro įsigijimo išlaidas įrodančius dokumentus (sąskaitą faktūrą, pirkimo-pardavimo orderį ir kt.). Išmokamos kompensacijos dydis negali viršyti nurodyto pateiktuose pirkimo dokumentuose dydžio.

Prašymą galite pateikti prasidėjus šildymo sezonui.

Lietuvos   Respublikos   piniginės   socialinės   paramos  nepasiturinčioms  šeimos  ir  vieniems gyvenantiems asmenims  įstatymo 6 str., nustatyta, kad,  bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu  atitinka visus nurodytus reikalavimus.

Minėto įstatymo 8 str. 2 dalyje yra nustatyta, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą, jei asmenys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 metai.

Jūs teigiate, jog Jums jau 24 metai ir mokotės dieniniame skyriuje. Norint gauti socialinę pašalpą, Jums reikėtų registruotis į teritorinę darbo biržą  ir kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių  arba į seniūniją. Kreipiantis turėtumėte pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildyti prašymą-paraišką, nurodant  socialinės pašalpos skyrimui ir apskaičiavimui būtinus duomenis apie save.

Lietuvos   Respublikos   piniginės   socialinės   paramos  nepasiturinčioms  šeimoms  ir  vieniems gyvenantiems asmenims  įstatymo 6 str. nustatyta, kad  bendrai gyvenantys asmenys  arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu  atitinka visus nurodytus reikalavimus.

Socialinė pašalpa gali būti skiriama, kai pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, neviršija valstybės remiamų pajamų dydžio (102,0 Eur). Jūs nurodėte, kad Jūsų šeimos  pajamos per mėnesį - 500 Eur. Šeimoje 4 asmenys. Kadangi pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėn. yra didesnės kaip 102,0 Eur, socialinė pašalpa Jums negali būti skiriama.

Išmoka vaikams yra skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį praėjusiais kalendoriniais metais  buvo mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153,0 Eur). Kreipiantis dėl išmokų vaikams skyrimo, turėtumėte patvirtinti, kad  Jūsų šeimos pajamos neviršijo nustatyto dydžio.  (153,0 Eur x 4 asmenų = 612,0 Eur).

Išmoka vaikui gali būti skiriama ir tais atvejais, kai per 12   mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos vaikui dienos laikotarpį, palyginti su praėjusiais metais gaunamomis pajamomis sumažėjo ir neviršija 153,0 Eurų vienam asmeniui per mėnesį, dydžio. Tuo atveju reikia pridėti pažymas apie gautas pajamas per praėjusius 12 mėn. iki kreipimosi mėnesio.

Dėl tikslesnės informacijos Jums reikėtų kreiptis į Socialinės paramos skyrių, 135 kab., arba tel. 845508209. 

Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai Jums reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamą  vietą į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus 135 kb.

 1 2 >>