Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Skelbiame konkursą neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, planuojantiems įgyvendinti NVŠ programas Panevėžio rajone nuo 2019 m. rugsėjo mėn.

 

 

2019 m. rugsėjo–gruodžio mėn. NVŠ programos bus finansuojamos ES struktūrinių fondų lėšomis.

NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

- turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

- yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);

- turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

- užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;

- turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo teikėjus teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai (207 kab., Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) NVŠ programas akreditavimui (paraiškos forma) iki 2019 m. liepos 10 d.

Reikalavimai rengiamoms NVŠ programoms:

1. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnyje apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

2. NVŠ programos turi būti registruotos KTPRR, paraiškoje nurodytas programos kodas.

3. NVŠ programos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį.

Teikėjams, kurių programos akredituotos iki 2019 m. gruodžio 31 d., pakartotinai jų teikti nereikia.

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas čia.

Informacija apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (kontaktiniai asmenys: Sigita Jasiūnienė, tel. (8 45) 58 29 59, el. p. sigita.jasiuniene@panrs.lt, Alma Namavičienė, tel. (8 45) 58 29 74, el. p. alma.namaviciene@panrs.lt, Ilona Čingienė, tel. (8 45) 58 29 07, el. p. ilona.cingiene@panrs.lt).