Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Skelbiame konkursą neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, planuojantiems įgyvendinti NVŠ programas 2020 metais Panevėžio rajone

 

 

2020 m. NVŠ programos bus finansuojamos ES struktūrinių fondų lėšomis.

Programas 2020 m. Panevėžio rajone planuojama vykdyti vasario–birželio ir rugsėjo–gruodžio mėn.
NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

- turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
- yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
- turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
- užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
- turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo teikėjus teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai (207 kab., Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) NVŠ programas akreditavimui (paraiškos forma) iki 2020 m. sausio 24 d.

Teikėjai, norintys pratęsti programas, jas pakoregavę gali teikti akreditavimo pratęsimui iki
2020 m. sausio 24 d. Prašymą (kartu su programa) dėl programos akreditavimo pratęsimo (prašyme būtina nurodyti programos pavadinimą ir programos kodą) teikti NVŠ programų vertinimo komisijai (207 kab., Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys).

Neregistruoti ŠMIR ir neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (KTPRR) bei Mokinių registro (MR) NVŠ teikėjai iki 2020 m. sausio 17 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Ilonai Čingienei (110 kab.) įstaigos nuostatus / įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančių dokumentų kopijas ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą.

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas čia.

Informacija apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje. Kontaktiniai asmenys:

Sigita Jasiūnienė, tel. (8 45) 58 29 59, el. p. sigita.jasiuniene@panrs.lt;

Alma Namavičienė, tel. (8 45) 58 29 74, el. p. alma.namaviciene@panrs.lt;

Ilona Čingienė, tel. (8 45) 58 29 07, el. p. ilona.cingiene@panrs.lt