Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-02-13
T2-49 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos plano patvirtinimo  document.docx
2020-02-13
T2-48 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.doc
2020-02-13
T2-47 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo  document.doc
2020-02-13
T2-46 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2020 metų kvietimą teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektams, skirtiems esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui  document.docx
2020-02-13
T2-45 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“pakeitimo  document.docx
2020-02-13
T2-44 Dėl Panevėžio r. Raguvos lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ ir Panevėžio r. Raguvos gimnazijos reorganizavimo bei Panevėžio r. Raguvos gimnazijos struktūros pertvarkos  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
2020-02-13
T2-43 Dėl Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
2020-02-13
T2-42 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo  document.docx
2020-02-13
T2-41 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo  document.doc
2020-02-13
T2-40 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.docx
2020-02-13
T2-39 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo  document.docx
2020-02-13
T2-38 Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr.4 prie 2016-05-02 jungtinės veiklos (partnerystės)suterties Nr. R8-166 įgyvendinant projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra''  document.docx
2020-02-13
T2-37 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo užimtumo skatinimo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo-  0_document.docx
 1_document.docx
2020-02-13
T2-36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo  document.docx
2020-02-12
T2-67 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo  document.docx
2020-02-12
T2-35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo  document.docx
2020-02-12
T2-34 Dėl pritarimo projekto „Krekenavos kultūros centro Birutės a. 1, Krekenavos mstl., Panevėžio r. sav. atnaujinimas“ įgyvendinimui  document.docx
2020-02-12
T2-32 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“  document.docx
2020-02-12
T2-31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.doc
2020-02-12
T2-29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.xlsx
 4_document.docx
 5_document.xlsx
 6_document.docx
 7_document.xlsx
 8_document.docx
 9_document.xlsx
 10_document.docx
 11_document.xlsx
 12_document.docx
 13_document.xlsx
 14_document.docx
 15_document.xlsx
 16_document.docx
 17_document.xlsx