Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2019-09-10
T2-191 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2019–2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo modelių patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-09-10
T2-189 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“  document.docx
2019-09-10
T2-187 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-09-05
T2-186 Dėl pritarimo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos trišalės sutarties projektui  document.doc
2019-08-13
T2-185 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  0_document.doc
 1_document.docx
 2_document.doc
2019-08-12
T2-184 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.pdf
2019-08-12
T2-180 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. Birželio 28 d. Sprendimo Nr. T-149 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-08-09
T2-183 Dėl leidimo viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui parduoti turtą  document.docx
2019-08-09
T2-182 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį  document.doc
2019-08-09
T2-181 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-108 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.xlsx
2019-08-09
T2-179 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“  document.docx
2019-08-09
T2-178 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-218 „Dėl Masinių renginių organizavimo Panevėžio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo ir Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose ar valdytojo teise valdomose naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo  document.docx
2019-08-09
T2-177 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuompinigių dydžio nustatymo  document.docx
2019-08-09
T2-176 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  document.docx
2019-08-09
T2-175 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
2019-08-09
T2-174 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo  document.docx
2019-08-09
T2-173 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo  document.docx
2019-08-08
T2-172 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-08-08
T2-171 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais  document.doc
2019-08-08
T2-169 Dėl pritarimo „Erasmus+“ KA2 ir „Erasmus+“ KA1 programos projektų įgyvendinimui  document.docx