Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2019-02-11
T2-45 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuompinigių dydžio nustatymo  document.docx
2019-02-11
T2-44 Dėl Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.pdf
2019-02-08
T2-47 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.pdf
 4_document.docx
 5_document.pdf
 6_document.docx
 7_document.pdf
 8_document.docx
 9_document.pdf
 10_document.docx
 11_document.pdf
 12_document.docx
 13_document.pdf
 14_document.docx
 15_document.pdf
 16_document.docx
 17_document.pdf
2019-02-08
T2-43 Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr. 3 prie 2016 m. gegužės 2 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-166 įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“  document.docx
2019-02-08
T2-42 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-02-08
T2-39 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo  document.docx
2019-02-08
T2-38 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.docx
2019-02-08
T2-35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2019 metų sąmatos patvirtinimo  document.docx
2019-02-08
T2-34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2018 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo  document.doc
2019-02-08
T2-33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo  document.docx
2019-02-08
T2-32 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn  document.docx
2019-02-08
T2-31 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą I.P.  document.docx
2019-02-08
T2-30 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą J.B.  document.docx
2019-02-08
T2-29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruommenės sveikatos tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.doc
2019-02-07
T2-37 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.docx
2019-02-07
T2-36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo  document.docx
2019-02-07
T2-28 Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2018 metais ataskaita  document.docx
2019-02-07
T2-27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  document.docx
2019-02-07
T2-26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-02-07
T2-24 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.doc