Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2019-06-06
T2-138 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-06-06
T2-137 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo  document.docx
2019-06-06
T2-136 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo  document.docx
2019-06-05
T2-132 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
 6_document.xlsx
 7_document.xlsx
 8_document.xlsx
2019-06-04
T2-131 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“  document.docx
2019-06-04
T2-130 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2019-06-04
T2-129 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą  document.doc
2019-06-04
T2-128 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės tarybos, darbdavių organizacijų ir profesinių organizacijų susitarimo dėl trišalio bendradarbiavimo projektui“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios  document.docx
2019-06-04
T2-127 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo" pakeitimo  document.docx
2019-06-04
T2-126 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2020 metais  document.docx
2019-05-20
T2-125 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl Kaimo bendruomenių, religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.docx
2019-05-17
T2-124 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo  document.docx
2019-05-17
T2-123 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo  document.docx
2019-05-17
T2-122 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
2019-05-17
T2-120 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo  document.docx
2019-05-16
T2-119 Dėl Panevėžio rajono tarybos 1999 m. birželio 24 d. sprendimo Nr. 76 „Dėl prevencinių profilaktinių komisijų sudarymo seniūnijose ir jų nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  document.docx
2019-05-16
T2-118 Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo  document.docx
2019-05-16
T2-117 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą A.E.  document.docx
2019-05-16
T2-116 Dėl pritarimo biudžetinių įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.doc
 4_document.docx
 5_document.docx
 6_document.docx
 7_document.docx
 8_document.docx
 9_document.docx
 10_document.docx
 11_document.docx
 12_document.docx
 13_document.docx
 14_document.docx
 15_document.docx
 16_document.docx
 17_document.docx
 18_document.docx
 19_document.docx
 20_document.docx
 21_document.docx
 22_document.docx
 23_document.docx
 24_document.docx
 25_document.docx
 26_document.docx
 27_document.docx
 28_document.docx
 29_document.docx
 30_document.docx
 31_document.docx
 32_document.docx
 33_document.docx
 34_document.docx
 35_document.docx
 36_document.docx
 37_document.docx
 38_document.docx
 39_document.docx
 40_document.docx
 41_document.docx
 42_document.docx
 43_document.docx
 44_document.docx
2019-05-15
T2-121 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo  document.docx