Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-04-02
T-73 Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo  document.docx
2020-04-02
T-72 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veilos ataskaitos patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
2020-04-02
T-71 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero ir Tarybos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.pdf
2020-02-27
T-70 Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo  document.docx
2020-02-27
T-69 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2019 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo  document.docx
2020-02-27
T-68 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.doc
2020-02-27
T-67 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.docx
2020-02-27
T-66 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  document.doc
2020-02-27
T-65 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
2020-02-27
T-64 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo  document.docx
2020-02-27
T-63 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo  document.doc
2020-02-27
T-62 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo  document.docx
2020-02-27
T-61 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“  document.docx
2020-02-27
T-60 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo finansinės paramos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-02-27
T-59 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Panevėžio rajono svivaldybės jaunimo užimtumo skatinimo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo  document.docx
2020-02-27
T-58 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo rajono gyventojams dydžio nustatymo" pakeitimo  document.docx
2020-02-27
T-57 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo  document.docx
2020-02-27
T-56 Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo  document.docx
2020-02-27
T-55 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  document.doc
2020-02-27
T-54 Dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros išpirkimo  document.docx