Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-07-02
T-148 Dėl Panevėžio r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  0_document.doc
 1_document.doc
2020-07-02
T-147 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo  document.docx
2020-07-02
T-146 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
2020-07-02
T-145 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-07-02
T-144 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo  document.docx
2020-07-02
T-142 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo  document.docx
2020-07-02
T-141 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo  document.docx
2020-06-30
T-163 Dėl pritarimo sutarčių projektams  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
2020-06-26
T-171 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo  document.docx
2020-06-26
T-170 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo  document.docx
2020-05-28
T-140 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo  document.docx
2020-05-28
T-137 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-05-28
T-133 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.xlsx
 4_document.docx
 5_document.xlsx
 6_document.docx
 7_document.xlsx
 8_document.docx
 9_document.xlsx
 10_document.docx
 11_document.xlsx
 12_document.docx
 13_document.xlsx
 14_document.docx
 15_document.xlsx
 16_document.docx
 17_document.xlsx
2020-05-28
T-132 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitos patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
 6_document.xlsx
 7_document.xlsx
 8_document.xlsx
2020-05-28
T-131 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais patvirtinimo  document.docx
2020-05-28
T-130 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-05-28
T-128 Dėl pritarimo biudžetinių įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
 5_document.docx
 6_document.docx
 7_document.docx
 8_document.docx
 9_document.docx
 10_document.docx
 11_document.docx
 12_document.docx
 13_document.docx
 14_document.docx
 15_document.docx
 16_document.docx
 17_document.docx
 18_document.docx
 19_document.docx
 20_document.docx
 21_document.docx
 22_document.docx
 23_document.docx
 24_document.docx
 25_document.docx
 26_document.docx
 27_document.docx
 28_document.docx
 29_document.docx
 30_document.docx
 31_document.docx
 32_document.docx
 33_document.docx
 34_document.docx
 35_document.docx
 36_document.docx
 37_document.docx
 38_document.docx
 39_document.docx
 40_document.docx
 41_document.docx
 42_document.docx
 43_document.docx
 44_document.docx
2020-05-28
T-127 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2020-05-28
T-126 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Ilgalaikės slaugos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  document.docx
2020-05-28
T-125 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-184 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx