Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt




 Naujienų prenumerata



 
Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-05-30
T-130 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo  document.docx
2018-05-30
T-129 Dėl gatvių pavadimų suteikimo ir keitimo  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
2018-05-30
T-128 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  document.docx
2018-05-30
T-126 Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo parengimo komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo parengimo tvarkos aprašo patvirtinimo  0_document.docx
 1_document.docx
2018-05-30
T-125 Dėl sutikimo perduoti materialųjį turtą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  document.doc
2018-05-30
T-124 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2019 metais  document.docx
2018-05-30
T-123 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą  document.doc
2018-05-30
T-122 Dėl turto nurašymo  document.doc
2018-05-30
T-119 Dėl žemės mokesčio lengvatų suteikimo 2018 metais  document.docx
2018-05-30
T-118 Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo  document.docx
2018-05-30
T-117 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo  document.docx
2018-05-30
T-116 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo  document.docx
2018-05-30
T-115 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo  document.docx
2018-05-30
T-114 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPV-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“  document.docx
2018-05-30
T-111 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonę „Potvynių rizikos valdymas“  document.docx
2018-05-30
T-110 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  document.docx
2018-05-30
T-109 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.pdf
 3_document.docx
 4_document.pdf
 5_document.docx
 6_document.pdf
 7_document.docx
 8_document.pdf
 9_document.docx
 10_document.pdf
 11_document.docx
 12_document.pdf
 13_document.docx
 14_document.pdf
 15_document.docx
 16_document.pdf
 17_document.docx
 18_document.pdf
2018-05-30
T-108 Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo  document.doc
2018-05-30
T-107 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20 „ Dėl panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo “ pakeitimo  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xls
2018-05-30
T-106 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-9 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių), finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinio finansavimo bei lėšų rezervo lėšomis, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo  document.doc