Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2020-02-27 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-02-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T2-23)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo finansinės paramos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-24)  0_document.docx
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo rajono gyventojams dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-25)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2019 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-26)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-27)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo „Erasmus+“programos projektų įgyvendinimui (Nr. T2-28)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-29)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.xlsx
 4_document.docx
 5_document.xlsx
 6_document.docx
 7_document.xlsx
 8_document.docx
 9_document.xlsx
 10_document.docx
 11_document.xlsx
 12_document.docx
 13_document.xlsx
 14_document.docx
 15_document.xlsx
 16_document.docx
 17_document.xlsx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio 2019-2021 metų investicijų plano derinimo (Nr. T2-30)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-31)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ (Nr. T2-32)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-33)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pritarimo projekto „Krekenavos kultūros centro Birutės a. 1, Krekenavos mstl., Panevėžio r. sav. atnaujinimas“ įgyvendinimui (Nr. T2-34)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų sveiikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-35)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-36)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo užimtumo skatinimo projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo- (Nr. T2-37)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl pritarimo papildomam susitarimui Nr.4 prie 2016-05-02 jungtinės veiklos (partnerystės)suterties Nr. R8-166 įgyvendinant projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra'' (Nr. T2-38)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-39)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-40)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-41)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-42)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo (Nr. T2-43)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Panevėžio r. Raguvos lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ ir Panevėžio r. Raguvos gimnazijos reorganizavimo bei Panevėžio r. Raguvos gimnazijos struktūros pertvarkos (Nr. T2-44)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“pakeitimo (Nr. T2-45)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2020 metų kvietimą teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektams, skirtiems esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui (Nr. T2-46)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo programos patvirtinimo (Nr. T2-47)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-48)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-49)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Panevėžio r. Linkaučių pagrindinės mokyklos, Panevėžio r. Žibartonių pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ reorganizavimo (Nr. T2-50)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška