Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2018-05-30 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-05-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (Nr. T2-101)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo (Nr. T2-102)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-103)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-104)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą (Nr. T2-105)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-106)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-59 "Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" patvirtinimo (Nr. T2-107)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ (Nr. T2-108)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Parduodamo savivaldybės būsto sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti savivaldybės būstą (Nr. T2-109) 00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-110)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 2. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-111)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.pdf
 3_document.docx
 4_document.pdf
 5_document.docx
 6_document.pdf
 7_document.docx
 8_document.pdf
 9_document.docx
 10_document.pdf
 11_document.docx
 12_document.pdf
 13_document.docx
 14_document.pdf
 15_document.docx
 16_document.pdf
 17_document.docx
 18_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-112)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-113)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2019 metais (Nr. T2-114)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-9 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių), finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinio finansavimo bei lėšų rezervo lėšomis, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-115)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio atliekamų statinių (negyvenamųjų pastatų) techninės priežiūros paslaugų mokesčio tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (Nr. T2-116)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-117)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo parengimo komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo parengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-118)  0_document.doc
 1_document.docx
 2_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl pritarimo švietimo įstaigų vadovų 2017 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-119)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
 5_document.docx
 6_document.docx
 7_document.docx
 8_document.docx
 9_document.docx
 10_document.docx
 11_document.docx
 12_document.docx
 13_document.docx
 14_document.docx
 15_document.docx
 16_document.docx
 17_document.docx
 18_document.docx
 19_document.docx
 20_document.docx
 21_document.docx
 22_document.docx
 23_document.docx
 24_document.docx
 25_document.docx
 26_document.docx
 27_document.docx
 28_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl sutikimo perduoti materialųjį turtą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Nr. T2-120)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPV-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ (Nr. T2-121)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonę „Potvynių rizikos valdymas“ (Nr. T2-122)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-123)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2018 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T2-124)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T2-125)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (Nr. T2-126)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl įgaliojimo suteikimo (Nr. T2-127)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl žemės mokesčio lengvatų suteikimo 2018 metais (Nr. T2-128)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės plėtros strategiją „Panevėžio rajono 2016–2023 m. vietos plėtros strategija“ (Nr. T2-129)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio veiklos plano 2018–2020 metais patvirtinimo (Nr. T2-130)  0_document.doc
 1_document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų tvirtinimo (Nr. T2-131)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-132)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xls
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška