Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Rengiamas 2016–2022 m. Panevėžio rajono plėtros strateginis planas

 

2013 m. gegužės mėn. Panevėžio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Panevėžio rajono 2016–2022 m. plėtros strateginio plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Projekto tikslas – užtikrinti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos darnų vystymąsį bei plėtrą. Šiam tikslui pasiekti rengiamas Panevėžio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas - institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, bus suformuluoti institucijos misija ir strateginiai tikslai, aprašomos institucijos vykdomos programos, šių programų tikslai ir siekiami rezultatai, planuojami finansiniai ir kiti ištekliai.

Panevėžio rajono savivaldybės skelbtą viešųjų pirkimų konkursą 2016–2022 m. strateginiam planui rengti laimėjo KTU Savivaldos mokymo centras.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija šiuo metu vadovaujasi Panevėžio rajono plėtros strateginiu planu 2009–2015 metams. Rengiant naują strateginį plėtros planą, peržiūrimi plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai. Daugiausia dėmesio, rengiant dokumentą, skiriama plėtros prioritetų, tikslų, uždavinių formavimui darbo grupėse ir visuomenėje, bendrų sprendimų priėmimui.

Siekiant identifikuoti rajono prioritetines plėtros sritis bei išgryninti tikslus 2014 m. sausio 21 d. Panevėžio rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-2 buvo sudarytos trys darbo grupės: Rajono konkurencingumo stiprinimo; Švietimo, kultūros, sporto, socialinių, sveikatos bei viešosios tvarkos paslaugų tobulinimo ir Infrastruktūros plėtros srities. 2014 m. vasario–balandžio mėn. organizuojami darbo grupių posėdžiai. Posėdžių metu, apibendrinant kilusias idėjas, mintis ir pasiūlymus, formuluojama Panevėžio rajono plėtros 2016–2022 metų strateginio plano koncepcija.

Strateginis planas – svarbiausias rajono plėtros dokumentas, kuris parodys, kaip Panevėžio rajonas turės vystytis, kokios bus jo plėtros, pokyčių prioritetinės kryptys. Todėl ypač svarbu turėti kokybišką ir poreikius atitinkantį strateginį planą. Norime, kad jo rengimo procese aktyviai dalyvautų ne tik politikai, savivaldybės, jai pavaldžių įstaigų atstovai, bet ir rajono bendruomenė.

Pastebėjimus bei pasiūlymus strateginiam plėtros planui galima siųsti elektroniniu paštu smc@savivalda.lt arba virginija.petrauskiene@panrs.lt.
 

Panevėžio rajono savivaldybės 2016-2022 metų strateginio plėtros plano parengimas
 


 

 

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-06 16:50:03