Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Pradedamos žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0001:24, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k., detaliojo plano keitimo procedūros

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0001:24, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Naujamiesčio) sen., Nausodės k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 9 punktu, keitimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. A-74 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2018 m. kovo 1 d. įsakymu  Nr. A-96 „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k., detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas savivaldybe@panrs.lt.

Planavimo iniciatorius – Sigita Dambrauskienė, Šiaulių g. 40, Nausodės k., Panevėžio sen., Panevėžio r., tel. 8 616 47 796.

Planuojama teritorija – žemės ūkio paskirties žemės sklypas, kadastro Nr. 6644/0001:390 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k., sklypo plotas – 0,6702 ha; ir kitos paskirties žemės sklypas, kadastro Nr. 6644/0001:391 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k., sklypo plotas – 0,2000 ha. Planuojamos teritorijos plotas –  0,8702 ha.

Planavimo tikslas – keisti detaliuoju planu suformuotų žemės ūkio paskirties žemės (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai) sklypo, kadastro Nr. 6644/0001:390 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k., ir kitos paskirties žemės (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) sklypo, kadastro Nr. 6644/0001:391 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k., detaliojo plano sprendinius keičiant žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0001:390 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k., žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties žemę (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos), sklypų ribas ir plotus bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui,  Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 28, 50 82 07, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas: saulius.glinskis@panrs.lt, svaja.treciokiene@panrs.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus vyr. specialistė Svaja Trečiokienė


  

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-06 16:14:40
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ