Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Pradedamos kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:35, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., Vilktupio g. 2, detaliojo plano koregavimo procedūros

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:35, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A-484 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 5 punktu, koregavimas.

Parengtas Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ projektas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. A-651 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės  administracijos  direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas savivaldybe@panrs.lt.

Planavimo iniciatorius – Nijolė Katinienė, Vlado Rozmano g. 2, Paežerio l k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Planuojama teritorija – kitos paskirties žemės sklypai, kadastro Nr. 6655/0009:35 ir Nr. 6655/0009:232 Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., planuojamos teritorijos plotas – 0,4452 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti kitos paskirties (komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypo detaliojo plano sprendinius suformuojant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, esantį Vaivadų  k.,  Panevėžio  sen.,  Panevėžio   r.,  tarp   sklypų,  kadastro Nr.   6655/0009:35 ir Nr. 6655/0009:509, sujungiant jį su kitos paskirties žemės sklypu, kadastro Nr. 6655/0009:35, taip pat padalijant kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą, kadastro Nr. 6655/0009:232, į du žemės sklypus bei naujai suformuotiems žemės sklypams nustatant naudojimo būdus: 1) komercinės paskirties objektų teritorijos – sujungiant su kitos paskirties žemės sklypu, kadastro Nr. 6655/0009:35; 2) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos – nustatant šiam žemės sklypui kelio ir teisės tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas servitutus, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka. Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio  18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos  Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 28, 50 82 07, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas: saulius.glinskis@panrs.lt; svaja.treciokiene@panrs.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio  asmens  ir jo  įgalioto  asmens  (jei  toks  yra)  vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus vyr. specialistė Svaja Trečiokienė
 
 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-08 08:42:35
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ