Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Pradedamos detaliųjų planų keitimo procedūros žemės sklypams Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r.

Informuojame, kad pradedamas rengti detaliųjų planų – žemės sklypų (kadastro Nr. 6690/0004:81, Nr. 6690/0004:389, Nr. 6690/0004:162 Velžio k. v.), esančių Panevėžio r. sav., Velžio sen.,   Keravos k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės    25 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 7 punktu, ir žemės sklypų (kadastro          Nr. 6690/0004:81, Nr. 6690/0004:389, Nr. 6690/0004:162 Velžio k. v.), esančių Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k., detaliojo plano koregavimo projekto, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. T-292 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 6690/0004:81, Nr. 6690/0004:389 ir Nr. 6690/0004:162) Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k. ­– koregavimas.

Rengimo pagrindas - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2020 m.  rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. A-433 „Dėl leidimo keisti detaliuosius planus“ ir 2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. A-454 „Dėl detaliųjų planų keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliųjų planų keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: savivaldybe@panrs.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „AGROLITPA“, Keravos g. 17, Keravos k., Velžio sen.,    Panevėžio r., tel. 8 698 36704.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6690/0004:429 Velžio k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k., Keravos g. 17; kadastro Nr. 6690/0004:271 Velžio k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k.; ir įsiterpęs valstybinės žemės plotas.  

Planavimo tikslas - keisti detaliaisiais planais suformuoto kitos paskirties (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) žemės sklypo (kadastro Nr. 6690/0004:429  Velžio k. v.), esančio Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k., Keravos g. 17, kurio plotas – 1,7567 ha, detaliojo plano sprendinius sujungiant į vieną žemės sklypą su besiribojančiu žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; detaliuoju planu pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, naudojimo būdą – į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas) žemės sklypu (kadastro Nr. 6690/0004:271 Velžio k. v.), esančiu Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k., kurio plotas – 1,2805 ha, ir suformuotu kitos paskirties įsiterpusiu apie 0,1757 ha dydžio valstybinės žemės plotu, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: svaja.treciokiene@panrs.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

 
Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-24 16:24:38
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ