Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Pradedama teikti asmeninio asistento paslauga
Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ organizuojamų veiklų sąrašas nuo spalio mėnesio pasipildė dar viena paslauga – asmeninio asistento paslauga.

Kas yra asmeninio asistento paslauga?

Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

• Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

• Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.).

• Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą.

• Asmeninis asistentas gali organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas).

• Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Kas gali gauti asmeninio asistento paslaugą?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų ir iki šiuo metu galiojančio pensinio amžiaus, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Ką reikia daryti, norint gauti asmeninio asistento paslaugą?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją ir pateikia:

• prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris;

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

• NDNT išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

• dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: mokinio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Asmeninio asistento paslaugos teikimo trukmė – paslauga gali būti teikiama individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę, atsižvelgiat į paslaugos gavėjo poreikį.

Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ įgyvendinamos asmeninio asistento paslaugos teikimo trukmė – 15 mėn.

Asmeninio asistento paslaugą teiks Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras.

Kviečiame Panevėžio rajono savivaldybės gyventojus, kuriems reikalinga asmeninio asistento paslauga, teikti prašymus.

Išsamesnę informaciją teikia:

• Lijana Žlibinienė, Panevėžio rajono savivaldybės Bendruomeninių šeimos namų koordinatorė-socialinė darbuotoja, tel. (8 45) 58 29 95, el. p. lijana.zlibiniene@panrs.lt;

• Virginija Savickienė, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 45) 58 29 36, el. p. virginija.savickiene@panrs.lt;

• Gintaras Navickas, Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro direktorius, tel. (8 45) 59 21 61, el. p. ramygalos.spc@gmail.com;

• Stasė Venslavičienė, už projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ vykdymą atsakingas asmuo, tel. (8 45) 50 37 24, el. p. stase.venslaviciene@panrs.lt

Asmeninio asistento paslauga finansuojama projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ 08.4.1-ESFA-V-XXXXXXXXXXX lėšomis.

________________________________

 

 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-02 09:11:30
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal