Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2013-08-22 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-08-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIŲ IR TURTO NAUDOJIMO AUDITO IŠVADOS (Nr. T2-154)  0_document.doc
 1_document.doc
10:05:00 - 10:08:00 R. Z. Viškelienė
Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. T2-146)  0_document.doc
 1_document.pdf
 2_document.xls
 3_document.doc
10:08:00 - 10:11:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
3 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO (Nr. T2-152)  0_document.doc
 1_document.doc
10:11:00 - 10:16:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
4 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO (Nr. T2-151)  0_document.doc
 1_document.doc
10:16:00 - 10:21:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
5 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS, RELIGINĖMS IR KITOMS GYVENTOJŲ BENDRIJOMS BEI VISUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-160)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
10:21:00 - 10:24:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
6 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO 10:24:00 - 10:29:00 S. Venslavičienė
Priimtas
7 DĖL uAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO (Nr. T2-137)  0_document.doc
 1_document.doc
10:29:00 - 10:39:00 J. Balčienė. Kviečiamas į posėdį - S. Venckus
Priimtas
8 DĖL UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO 2013–2016 METAMS PAPILDYMO SUDERINIMO (Nr. T2-159)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
10:39:00 - 10:44:00 R Samkus. Kviečiamas į posėdį - S. Venckus
Priimtas
9 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-153)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
10:44:00 - 10:51:00 R. Samkus. Kviečiamas į posėdį - V. Balakauskas.
Priimtas
10 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. T2-144)  0_document.doc
 1_document.doc
10:51:00 - 10:54:00 R. Samkus
Priimtas
11 DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-158)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
10:54:00 - 10:59:00 J. Balčienė. Kviečiamas į posėdį - R. Samkus.
Priimtas
12 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T2-134)  0_document.doc
 1_document.doc
10:59:00 - 11:02:00 J. Balčienė
Priimtas
13 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS“ PAKEITIMO (Nr. T2-147)  0_document.doc
 1_document.doc
11:02:00 - 11:07:00 J. Balčienė
Priimtas
14 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO (Nr. T2-135)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.doc
11:07:00 - 11:10:00 J. Balčienė
Priimtas
15 DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS (Nr. T2-136)  0_document.doc
 1_document.doc
11:10:00 - 11:13:00 J. Balčienė
Priimtas
16 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. T2-161)  0_document.doc
 1_document.doc
11:13:00 - 11:18:00 J. Balčienė
Priimtas
17 DĖL SMILGIŲ, MIEŽIŠKIŲ, VADOKLIŲ, ŠILŲ MIESTELIŲ TERITORIJŲ BENDRŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO (Nr. T2-148)  document.doc
11:18:00 - 11:23:00 S. Glinskis
Priimtas
18 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-149)  0_document.doc
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.pdf
 7_document.pdf
 8_document.pdf
11:23:00 - 11:26:00 S. Glinskis
Priimtas
19 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T – 124 ,, DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-150)  document.doc
11:26:00 - 11:29:00 S. Glinskis
Priimtas
20 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-27 SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO (Nr. T2-138)  0_document.doc
 1_document.doc
 2_document.xls
11:29:00 - 11:32:00 R. Butėnaitė
Priimtas
21 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-120 „ DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ESMINĖ EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP2-4.2-ŪM-02-K „ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO (Nr. T2-140)  0_document.doc
 1_document.doc
11:32:00 - 11:35:00 R. Butėnaitė
Priimtas
22 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO DEMBAVOS PROGIMNAZIJOS PASTATO ATNAUJINIMAS“ RENGIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONĘ „VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS), SUMAŽINANT ENERGIJOS VARTOJIMO SĄNAUDAS“ PAKEITIMO (Nr. T2-143)  0_document.doc
 1_document.doc
11:35:00 - 11:38:00 R. Butėnaitė
Priimtas
23 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-191 IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-164 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. T2-139)  0_document.pdf
 1_document.pdf
11:38:00 - 11:41:00 A. Dzikas
Priimtas
24 DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO REGINAI DMUKAUSKIENEI (Nr. T2-142)  0_document.doc
 1_document.doc
11:41:00 - 11:44:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
25 DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO ANTANINAI MOCKEVIČIENEI (Nr. T2-141)  0_document.doc
 1_document.doc
11:44:00 - 11:47:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
26 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO 11:47:00 - 11:50:00 R. Valantinienė
Priimtas
27 DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ IR PROFESINIŲ ORGANIZACIJŲ SUSITARIMO DĖL TRIŠALIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTUI (Nr. T2-155)  document.doc
11:50:00 - 11:55:00 V. Janišienė
Priimtas
28 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO GERIAUSIO METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO 11:55:00 - 11:59:00 A. K. Rimkus
Priimtas
Informacija
29 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2013 m. liepos 23 d. teikimo Nr. T-26(2.1) 11:59:00 - 12:02:00 P. Žagunis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2013 m. liepos 23 d. teikimo Nr. T-27(2.1) ir reikalavimo Nr. R-22(2.2) 12:02:00 - 12:05:00 P. Žagunis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ