Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2014-05-08 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-05-08 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-164 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-95)  document.doc
10:05:00 - 10:10:00 R. Valantinienė. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė
Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-82)  document.doc
10:10:00 - 10:15:00 R. Valantinienė
Priimtas
3 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2014 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T2-81)  document.docx
10:15:00 - 10:18:00 R. Valantinienė
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-101)  document.doc
10:18:00 - 10:21:00 S. Venslavičienė
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-105)  document.docx
10:21:00 - 10:24:00 A. K. Rimkus
Priimtas
6 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-135 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO KULTŪROS CENTRŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR KULTŪROS CENTRŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-106)  document.docx
10:24:00 - 10:27:00 A. K. Rimkus
Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono RAMYGALOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T2-108)  document.doc
10:27:00 - 10:30:00 A. K. Rimkus
Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2014–2015 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo (Nr. T2-103)  document.doc
10:30:00 - 10:33:00 A. K. Rimkus
Priimtas
9 DĖL PAPILDOMŲ ASIGNAVIMŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTINIŲ LĖŠŲ (Nr. T2-93)  document.docx
10:33:00 - 10:37:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
10 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO (Nr. T2-97)  document.doc
10:37:00 - 10:40:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
11 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS, RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS IR NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-87)  document.doc
10:40:00 - 10:43:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
12 DĖL 2015 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO (Nr. T2-88)  document.doc
10:43:00 - 10:46:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
13 DĖL PRISIJUNGIMO PRIE GEROS VERSLO PRAKTIKOS MEMORANDUMO IR PASIRENGIMO EURO ĮVEDIMUI PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T2-94)  document.doc
10:46:00 - 10:50:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
14 Dėl metinio žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. T2-84)  document.doc
10:50:00 - 10:55:00 V. Jurkštienė
Priimtas
15 Dėl metinio nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo (Nr. T2-83)  document.doc
10:55:00 - 10:58:00 V. Jurkštienė
Priimtas
16 Dėl nuomos mokesčio už valsybinę žemę lengvatų taikymo (Nr. T2-86)  document.doc
10:58:00 - 11:02:00 V. Jurkštienė
Priimtas
17 Dėl statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-85)  document.docx
11:02:00 - 11:05:00 R. Samkus
Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros mokesčio tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (Nr. T2-96)  document.doc
11:05:00 - 11:10:00 R. Samkus
Priimtas
19 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO (Nr. T2-79)  document.doc
11:10:00 - 11:13:00 A. Čiegytė
Priimtas
20 DĖL TURTO NURAŠYMO (Nr. T2-98)  document.doc
11:13:00 - 11:16:00 A. Čiegytė
Priimtas
21 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ (Nr. T2-104)  document.doc
11:16:00 - 11:19:00 A. Čiegytė
Priimtas
22 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL 2009–2015 METŲ PANEVĖŽIO RAJONO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO (Nr. T2-80)  document.docx
11:19:00 - 11:22:00 R. Butėnaitė
Priimtas
23 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-23 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO (Nr. T2-107)  0_document.xls
 1_document.docx
11:22:00 - 11:25:00 R. Butėnaitė
Priimtas
24 DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO DAIVAI LIAUGMINIENEI (Nr. T2-92)  document.doc
11:25:00 - 11:28:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
25 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO (Nr. T2-99)  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
 6_document.doc
11:28:00 - 11:31:00 S. Glinskis
Priimtas
26 DĖL PANEVĖŽIO PRIEMIESTINIŲ GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ INTENSYVIOS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO (Nr. T2-100)  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.doc
 5_document.pdf
11:31:00 - 11:34:00 S. Glinskis
Priimtas
27 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO REKREACINIŲ TERITORIJŲ SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T2-102)  0_document.jpg
 1_document.jpg
 2_document.jpg
 3_document.jpg
 4_document.jpg
 5_document.jpg
 6_document.jpg
 7_document.jpg
 8_document.jpg
 9_document.jpg
 10_document.jpg
 11_document.jpg
 12_document.jpg
 13_document.doc
11:34:00 - 11:37:00 S. Glinskis
Priimtas
28 DĖL APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, SAVIVALDYBĖS MERO (MERO PAVADUOTOJO), SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS, KITŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ SUDAROMOSE DARBO GRUPĖSE (KOMISIJOSE) TEISĖS AKTŲ PROJEKTAMS RENGTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-90)  document.docx
11:37:00 - 11:40:00 V. Janišienė
Priimtas
29 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL GYVENAMOSIOS VIETOVĖS BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ RINKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. T2-89)  document.docx
11:40:00 - 11:41:00 V. Janišienė
Priimtas
30 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-91)  document.docx
11:41:00 - 11:44:00 V. Janišienė
Priimtas
Papildomi klausimai
31 Dėl pavedimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijai atlikti darbų užsakovo funkcijas (Nr. T2-109)  document.doc
11:44:00 - 11:52:00 R. Samkus
Priimtas
32 DĖL PROJEKTŲ, APMOKAMŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŪDU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-110)  document.docx
11:52:00 - 11:58:00 E. Lunskis
Priimtas
Informacija
33 Informacija apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvadas dėl Panevėžio rajono savivaldybės korupcijos rizikos analizės 3776_0_Išvada dėl korupcijos rizikos analizės 3777_1_atsakymas 03 21 Panrs 1 priedas 3778_1_atsakymas 03 21 Panrs 2 priedas 3779_1_atsakymas 03 21 Panrs 3 priedas 3780_2_atsakymas 04 28 Panrs su priedais 11:58:00 - 12:06:00 E. Lunskis
Nepriimtas
34 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2014 m. balandžio 1 d. reikalavimo Nr. R-20(2.2) 12:06:00 - 12:09:00 P. Žagunis
Nepriimtas
35 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2014 m. balandžio 1 d. reikalavimo Nr. R-8(2.2) 12:09:00 - 12:12:00 P. Žagunis
Nepriimtas
36 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2014 m. balandžio 1 d. reikalavimo Nr. R-14(2.2) 12:12:00 - 12:14:00 P. Žagunis
Nepriimtas
37 Informacija dėl Vyriausybės atstovės 2014 m. balandžio 1 d. reikalavimo Nr. R-26(2.2) 12:14:00 - 12:17:00 P. Žagunis
Nepriimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ