Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2015-03-27 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-03-27 12:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-63)  0_document.docx
 1_document.pdf
12:05:00 - 13:05:00 P. Žagunis. Kviečiami į posėdį administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai
Priimtas
2 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T2-64)  0_document.docx
 1_document.docx
13:05:00 - 13:20:00 V. Žiurlys. Kviečiami į posėdį administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, bendruomenių pirmininkai
Priimtas
3 Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai teikti stacionarines paliatyviosios pagalbos paslaugas (Nr. T2-62)  document.doc
13:20:00 - 13:25:00 E. Lunskis. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė
Priimtas
4 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Kurganavos pagrindinę mokyklą ir Panevėžio r. Miežiškių pagrindinę mokyklą (Nr. T2-43)  document.docx
13:25:00 - 13:30:00 A. K. Rimkus. Kviečiamas į posėdį E. Leonavičius
Priimtas
5 Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Katinų pagrindinę mokyklą ir Panevėžio r. Velžio gimnaziją (Nr. T2-44)  document.docx
13:30:00 - 13:35:00 A. K. Rimkus. Kviečiama į posėdį L Miežinienė
Priimtas
6 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKINIŲ IR KLASIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015–2016 M. M. (Nr. T2-47)  document.docx
13:35:00 - 13:38:00 A. K. Rimkus
Priimtas
7 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-48)  document.doc
13:38:00 - 13:41:00 A. K. Rimkus
Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-57)  0_document.docx
 1_document.xlsx
13:41:00 - 13:46:00 D. Ulianskienė
Priimtas
9 Dėl pasirengimo euro įvedimui priemonių plano įvykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-60)  0_document.docx
 1_document.doc
 2_document.doc
13:46:00 - 13:49:00 D. Ulianskienė
Priimtas
10 DĖL LAIDOJIMO PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO IŠ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-50)  0_document.docx
 1_document.doc
13:49:00 - 13:54:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
11 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-61 „DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO IR FONDO TARYBOS SUDARYMO“ IR PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-79 ,,DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. T2-51)  document.docx
13:54:00 - 13:57:00 R. Samkus
Priimtas
12 DĖL MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T2-52)  document.docx
13:57:00 - 14:00:00 R. Samkus
Priimtas
13 VšĮ Velžio komunalinio ūkio atliekamų darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo taisyklių patvirtinimo (Nr. T2-36)  document.docx
14:00:00 - 14:03:00 R. Samkus
Priimtas
14 Dėl leidimo sudaryti sutartį ir nuomos mokesčio patvirtinimo (Nr. T2-45)  document.doc
14:03:00 - 14:06:00 A. Čiegytė
Priimtas
15 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-49)  document.doc
14:06:00 - 14:09:00 A. Čiegytė
Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-42)  document.docx
14:09:00 - 14:12:00 A. Čiegytė
Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, ir valstybės turto, perduoto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-56)  document.doc
14:12:00 - 14:15:00 A. Čiegytė
Priimtas
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-61)  document.docx
14:15:00 - 14:18:00 A. Čiegytė
Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 2015 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-35)  document.doc
14:18:00 - 14:21:00 A. Čiegytė
Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-53)  document.doc
14:21:00 - 14:24:00 A. Čiegytė
Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-39)  document.docx
14:24:00 - 14:27:00 R. Vaitkūnienė
Priimtas
22 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-40)  document.docx
14:27:00 - 14:30:00 R. Vaitkūnienė
Priimtas
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T- 163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-54)  document.docx
14:30:00 - 14:36:00 R. Vaitkūnienė
Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Panevėžio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-37)  document.docx
14:36:00 - 14:39:00 R. Butėnaitė
Priimtas
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-58)  document.doc
14:39:00 - 14:42:00 S. Venslavičienė
Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-59)  document.doc
14:42:00 - 14:45:00 S. Venslavičienė
Priimtas
27 Dėl pažintinio plaukiojimo „Ekrano“ gamyklos tvenkinyje pramoginiu laivu maršruto Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinimo (Nr. T2-38)  0_document.jpg
 1_document.doc
 2_document.jpg
14:45:00 - 14:48:00 S. Biveinienė
Priimtas
28 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-236 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO, NUOSTATŲ BEI DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. T2-41)  0_document.doc
 1_document.pdf
14:48:00 - 14:51:00 S. Glinskis
Priimtas
29 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. T2-46)  0_document.doc
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
14:51:00 - 14:54:00 S. Glinskis
Priimtas
30 DĖL GRĄŽINTINŲ ŽEMIŲ RAMYGALOS MIESTE SPECIALIOJO PLANO (KOREKTŪROS) PATVIRTINIMO (Nr. T2-55)  document.doc
14:54:00 - 14:57:00 S. Glinskis
Priimtas
Papildomi klausimai
31 Dėl Panevėžio savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (Nr. T2-66)  document.doc
14:57:00 - 15:04:00 A. Čiegytė
Priimtas
32 Dėl autobuso laukimo paviljono nurašymo (Nr. T2-65)  document.pdf
15:04:00 - 15:08:00 A. Čiegytė
Priimtas
Informacija
33 Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 5301_Ataskaita modernizavimo 2015-03-03 1 etapas 5302_Ataskaita modernizavimo 2015-03-03 2 etapas 15:08:00 - 15:11:00 V. Balakauskas
Priimtas
34 Informacija dėl Vyriausybės atstovo 2015 m. vasario 17 d. reikalavimo Nr. R-10 (2.2) 15:11:00 - 15:13:00 P. Žagunis
Priimtas
35 Informacija dėl Vyriausybės atstovo 2015 m. vasario 17 d. teikimo Nr. T-8 (2.1) 15:13:00 - 15:15:00 P. Žagunis
Priimtas
36 Informacija dėl Vyriausybės atstovo 2015 m. vasario 24 d. teikimo Nr. T-9 (2.1) 15:15:00 - 15:18:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ