Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2016-05-12 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-05-12 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pritarimo 2015 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-110)  0_document.docx
 1_document.pdf
10:05:00 - 10:15:00 A. Čiegytė. Kviečiamieji į posėdį R. Gildutis, Z. Žilytė
Priimtas
2 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2015 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-93)  0_document.pdf
 1_document.doc
10:15:00 - 10:20:00 R. Sakalauskienė. Kviečiamieji į posėdį I. Janušonienė, V. Januškienė
Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2015 metų veiklos ataskaitai (Nr. T2-92)  0_document.pdf
 1_document.pdf
 2_document.doc
10:20:00 - 10:24:00 R. Sakalauskienė. Kviečiami į posėdį N. Lekarauskienė, J. Grigaitienė
Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2016 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T2-86)  document.doc
10:24:00 - 10:30:00 R. Sakalauskienė. Kviečiamieji į posėdį I. Janušonienė, V. Januškienė
Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T2-84)  document.doc
10:30:00 - 10:36:00 R. Sakalauskienė. Kviečiami į posėdį N. Lekarauskienė, J. Grigaitienė
Priimtas
6 Dėl leidimo įsigyti greitosios medicinos pagalbos automobilį (Nr. T2-96)  document.doc
10:36:00 - 10:40:00 R. Sakalauskienė
Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. T2-85)  document.doc
10:40:00 - 10:44:00 R. Sakalauskienė. Kviečiama į posėdį S. Venslavičienė
Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos reorganizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-87)  document.doc
10:44:00 - 10:48:00 S. Venslavičienė. Kviečiama į posėdį I. Janušonienė
Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-109)  document.doc
10:48:00 - 10:55:00 S. Venslavičienė. Kviečiami į posėdį N. Gaižiūnienė, D. Tičkienė
Priimtas
10 Dėl pritarimo Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro projektui „Integrali pagalba į namus Panevėžio rajone" pagal priemonę Nr.08.4.1-ESFA-418 „Integrali pagalba į namus" (Nr. T2-88)  document.docx
10:55:00 - 11:02:00 A. P. Paškevičienė. Kviečiamas į posėdį G. Navickas
Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T2-108)  0_document.xlsx
 1_document.docx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
11:02:00 - 11:12:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-80)  document.docx
11:12:00 - 11:16:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
13 Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-107)  0_document.doc
 1_document.doc
11:16:00 - 11:20:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
14 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-95)  document.doc
11:20:00 - 11:30:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
15 Dėl Administracinės komisijos prie Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-83)  document.doc
11:30:00 - 11:33:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
16 Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (Nr. T2-76)  document.docx
11:33:00 - 11:35:00 V. Jurkštienė
Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-101)  document.doc
11:35:00 - 11:38:00 A. Čiegytė
Priimtas
18 Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. T2-73)  document.doc
11:38:00 - 11:41:00 A. Čiegytė
Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduoto Panevėžio rajono savivaldybei, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-74)  document.doc
11:41:00 - 11:45:00 A. Čiegytė
Priimtas
20 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (Nr. T2-103)  document.doc
11:45:00 - 11:47:00 A. Čiegytė
Priimtas
21 Dėl sutikimo perduoti patikėjimo teise valdomą valstybės turtą (Nr. T2-104)  document.doc
11:47:00 - 11:52:00 A. Čiegytė
Priimtas
22 Dėl nuotekų ir vandentiekio tinklų išpirkimo (Nr. T2-77)  document.doc
11:52:00 - 11:56:00 A. Čiegytė
Priimtas
23 Dėl leidimo sudaryti nuomos sutartį ir nuomos mokesčio patvirtinimo (Nr. T2-79)  document.doc
11:56:00 - 11:58:00 A. Čiegytė
Priimtas
24 Dėl leidimo pakeisti pastato naudojimo paskirtį (Nr. T2-106)  document.doc
11:58:00 - 12:00:00 A. Čiegytė
Priimtas
25 Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-105)  document.doc
12:00:00 - 12:03:00 A. Čiegytė
Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2016–2017 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo (Nr. T2-102)  document.docx
12:03:00 - 12:07:00 A. K. Rimkus
Priimtas
27 Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo plėtra" projektui (Nr. T2-99)  document.docx
12:07:00 - 12:12:00 A. K. Rimkus
Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-100)  document.docx
12:12:00 - 12:18:00 A. K. Rimkus
Priimtas
29 Dėl Velžio gimnazijos ir Miežiškių pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos (Nr. T2-78)  document.docx
12:18:00 - 12:23:00 A. K. Rimkus
Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono Naujamiesčio vidurinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo bei nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-91)  document.docx
12:23:00 - 12:25:00 A. K. Rimkus
Priimtas
31 Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės dalyvavimui 2022 metų Europos Sąjungos veiksmuose „Europos kultūros sostinė“ (Nr. T2-97)  document.doc
12:25:00 - 12:28:00 A. K. Rimkus
Priimtas
32 Dėl pritarimo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Panevėžio miesto savivaldybės ir Panevėžio rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-81)  document.doc
12:28:00 - 12:33:00 R. Samkus
Priimtas
33 Dėl pritarimo Panevėžio miesto savivaldybės ir Panevėžio rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (Nr. T2-82)  document.doc
12:48:00 - 12:53:00 R. Samkus
Priimtas
34 Dėl pritarimo partnerystės dėl projekto „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo rengiant daugiabučių namų investicijų planus bei savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą sutarties projektui (Nr. T2-111)  document.doc
12:38:00 - 12:43:00 R. Samkus
Priimtas
35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-98)  document.docx
12:43:00 - 12:48:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
36 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-67 "Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo rajono gyventojams dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-94)  document.docx
12:48:00 - 12:51:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
37 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. T2-89)  0_document.doc
 1_document.pdf
 2_document.pdf
 3_document.pdf
 4_document.pdf
 5_document.pdf
12:51:00 - 12:53:00 S. Biveinienė
Priimtas
38 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-90)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.pdf
 3_document.docx
 4_document.pdf
 5_document.docx
 6_document.pdf
 7_document.docx
 8_document.pdf
 9_document.doc
 10_document.pdf
 11_document.docx
 12_document.pdf
 13_document.docx
 14_document.pdf
 15_document.docx
 16_document.pdf
 17_document.docx
 18_document.pdf
12:53:00 - 12:57:00 R. Butėnaitė
Priimtas
39 Dėl pritarimo kaimo bendruomenės projekto įgyvendinimui (Nr. T2-75)  document.docx
12:57:00 - 13:00:00 R. Butėnaitė
Priimtas
Papildomi klausimai
40 Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.2-CPVA-R-408 priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra“ pakeitimo (Nr. T2-112)  document.docx
13:00:00 - 13:07:00 R. Butėnaitė
Priimtas
Informacija
41 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 13:07:00 - 13:10:00 P. Žagunis
Priimtas
42 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2016 m. gegužės 4 d. reikalavimo Nr. R-7(2.2) „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13:10:00 - 13:13:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ