Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2017-02-23 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-02-23 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-38)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.pdf
 3_document.docx
 4_document.pdf
 5_document.docx
 6_document.pdf
 7_document.docx
 8_document.pdf
 9_document.docx
 10_document.pdf
 11_document.docx
 12_document.pdf
 13_document.docx
 14_document.pdf
 15_document.docx
 16_document.pdf
 17_document.docx
 18_document.pdf
10:05:00 - 10:15:00 M. Bražėnienė
Priimtas
2 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės narystės asociacijoje „Panevėžio rajono vietos veiklos grupė“ pakeitimo (Nr. T2-39)  document.docx
10:15:00 - 10:21:00 M. Bražėnienė
Priimtas
3 Dėl pritarimo projekto „Inovatyvių sprendimų diegimo civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse Moldovoje ir Gruzijoje skatinimas“ rengimui (Nr. T2-37)  document.docx
10:18:00 - 10:21:00 M. Bražėnienė
Priimtas
4 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. T2-58)  0_document.doc
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
 6_document.xlsx
 7_document.xlsx
10:21:00 - 10:36:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-30)  document.docx
10:36:00 - 10:39:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
6 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-43)  document.docx
10:39:00 - 10:42:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį V. Januškienė
Priimtas
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-42)  document.docx
10:42:00 - 10:45:00 R. Valantinienė, kviečiama į posėdį N. Lekarauskienė
Priimtas
8 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-44)  0_document.doc
 1_document.pdf
10:45:00 - 10:48:00 R. Valantinienė, kviečiamas į posėdį A. Busila
Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. T2-41)  document.doc
10:48:00 - 10:51:00 R. Valantinienė, kviečiamas į posėdį A. Busila
Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-180 "Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo' pakeitimo (Nr. T2-46)  0_document.docx
 1_document.docx
10:51:00 - 10:54:00 V. Savickienė, kviečiamas į posėdį G. Navickas
Priimtas
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-48 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-51)  document.doc
8584_Geležių pagrindinės mokyklos tarybos 2017-02-15 posėdžio protokolas Nr.1. 8585_Karsakiškio seniūnijos 2017-02-13 protokolas Nr. BD -7 „ Dėl Geležių pagrindinės mokyklos likvidavimo“.
10:54:00 - 10:57:00 A. K. Rimkus. Kviečiamas į posėdį S. Stanulionis
Priimtas
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl Panevėžio rajono kultūros ir meno mėgėjų kolektyvų atstovavimo užsienyje komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros ir meno mėgėjų kolektyvų atstovavimo užsienyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-35)  document.docx
10:57:00 - 11:00:00 A. K. Rimkus
Priimtas
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-47)  0_document.pdf
 1_document.docx
11:00:00 - 11:03:00 A. K. Rimkus
Priimtas
14 Dėl Vaikų ir mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir finansavimo nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-48)  0_document.pdf
 1_document.docx
11:03:00 - 11:06:00 A. K. Rimkus
Priimtas
15 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sitemos patvirtinimo (Nr. T2-33)  0_document.docx
 1_document.docx
11:06:00 - 11:09:00 S. Venslavičienė
Priimtas
16 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (korficientais) patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-31)  document.doc
11:09:00 - 11:12:00 S. Venslavičienė
Priimtas
17 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų skatinimo ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-32)  document.docx
11:12:00 - 11:15:00 S. Venslavičienė
Priimtas
18 Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Panevėžio rajono savivaldybės kontrolierei Reginai Zitai Viškelienei (Nr. T2-55)  document.docx
11:15:00 - 11:18:00 S. Venslavičienė
Priimtas
19 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 2016 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-25)  document.doc
11:18:00 - 11:21:00 V. Kuliešienė
Priimtas
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 2017 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. T2-36)  document.docx
11:21:00 - 11:24:00 V. Kuliešienė
Priimtas
21 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-219 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo" pakeitimo (Nr. T2-28)  document.docx
11:24:00 - 11:27:00 A. Čiegytė
Priimtas
22 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T2-27)  document.doc
11:27:00 - 11:32:00 A. Čiegytė
Priimtas
23 Dėl leidimo pakeisti pastato naudojimo paskirtį (Nr. T2-53)  document.doc
11:32:00 - 11:35:00 A. Čiegytė
Priimtas
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2016 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-23)  document.doc
11:35:00 - 11:38:00 S. Biveinienė
Priimtas
25 DĖL Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. T2-24)  document.docx
11:38:00 - 11:41:00 S. Biveinienė
Priimtas
26 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo komisijos 2016 metų veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-49)  document.docx
11:41:00 - 11:44:00 A. Zalatoris
Priimtas
27 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. T2-52)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
11:44:00 - 11:47:00 S. Glinskis
Priimtas
28 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-54)  document.docx
11:47:00 - 11:50:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-34)  document.docx
11:50:00 - 11:53:00 I. Kulikauskienė
Priimtas
30 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-40)  document.docx
11:53:00 - 11:56:00 R. Trota
Priimtas
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų 2016 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (Nr. T2-29)  document.docx
11:56:00 - 12:08:00 A. Narbutienė, D. Juodelienė, J. Kaušakys, J. Januškienė
Priimtas
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T2-26)  document.docx
12:08:00 - 12:11:00 D. Juodelienė
Priimtas
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T2-45)  document.doc
12:11:00 - 12:14:00 J. Masiokas
Priimtas
Papildomi klausimai
34 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl patalpų skyrimo" pakeitimo (Nr. T2-56)  document.docx
12:14:00 - 12:17:00 A. Čiegytė
Priimtas
35 Dėl Panevėžio r. Geležių pagrindinės mokyklos likvidavimo (Nr. T2-59)  document.doc
12:17:00 - 12:20:00 I. Kulikauskienė. Kviečiamieji į posėdį S. Stanulionis, A. K. Rimkus
Priimtas
Informacija
36 Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2016 metais ataskaitą (Nr. T2-57)  document.docx
12:20:00 - 12:25:00 R. Trota
Priimtas
37 Dėl Piniavos mokyklos-darželio išplėtimo 12:25:00 - 12:28:00 S. Glinskis
Priimtas
38 Informacija apie gautus prašymus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 8586_gyventoju skundai 11 12:28:00 - 12:31:00 P. Žagunis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ