Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2018-05-30 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-05-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl pritarimo švietimo įstaigų vadovų 2017 metų veiklos ataskaitoms (Nr. T2-119)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
 5_document.docx
 6_document.docx
 7_document.docx
 8_document.docx
 9_document.docx
 10_document.docx
 11_document.docx
 12_document.docx
 13_document.docx
 14_document.docx
 15_document.docx
 16_document.docx
 17_document.docx
 18_document.docx
 19_document.docx
 20_document.docx
 21_document.docx
 22_document.docx
 23_document.docx
 24_document.docx
 25_document.docx
 26_document.docx
 27_document.docx
 28_document.docx
10:10:00 - 10:20:00 A. K. Rimkus. Kviesti į posėdį V. Pocius
Priimtas
2 Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2018 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T2-124)  document.doc
10:20:00 - 10:25:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį N. Šinkūnienė
Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T2-125)  document.doc
10:25:00 - 10:30:00 R. Valantinienė. Kviesti į posėdį N. Lekarauskienė
Priimtas
4 Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-113)  0_document.docx
 1_document.docx
10:30:00 - 10:35:00 A. P. Paškevičienė. Kviesti į posėdį J. Pagojienė
Priimtas
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. T2-123)  document.docx
10:35:00 - 10:40:00 A. P. Paškevičienė
Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų tvirtinimo (Nr. T2-131)  document.docx
10:40:00 - 10:45:00 J. Balčienė. Kviesti į posėdį V. Virbalas
Priimtas
7 Dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio atliekamų statinių (negyvenamųjų pastatų) techninės priežiūros paslaugų mokesčio tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (Nr. T2-116)  0_document.docx
 1_document.docx
10:45:00 - 10:50:00 R. Samkus. Kviesti į posėdį V. Virbalas
Priimtas
8 Dėl VšĮ Velžio komunalinio ūkio veiklos plano 2018–2020 metais patvirtinimo (Nr. T2-130)  0_document.doc
 1_document.doc
10:50:00 - 10:55:00 R. Samkus. Kviesti į posėdį V. Virbalas
Priimtas
9 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-9 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių), finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinio finansavimo bei lėšų rezervo lėšomis, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T2-115)  document.doc
10:55:00 - 11:00:00 R. Samkus
Priimtas
10 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-132)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xls
11:00:00 - 11:05:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
11 Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo (Nr. T2-110)  0_document.doc
 1_document.doc
11:05:00 - 11:08:00 G. Šarkiūnienė
Priimtas
12 2. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-111)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.pdf
 3_document.docx
 4_document.pdf
 5_document.docx
 6_document.pdf
 7_document.docx
 8_document.pdf
 9_document.docx
 10_document.pdf
 11_document.docx
 12_document.pdf
 13_document.docx
 14_document.pdf
 15_document.docx
 16_document.pdf
 17_document.docx
 18_document.pdf
11:08:00 - 11:11:00 M. Bražėnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-112)  document.docx
11:11:00 - 11:15:00 M. Bražėnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonę „Potvynių rizikos valdymas“ (Nr. T2-122)  document.docx
11:15:00 - 11:18:00 M. Bražėnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės plėtros strategiją „Panevėžio rajono 2016–2023 m. vietos plėtros strategija“ (Nr. T2-129)  document.docx
11:18:00 - 11:20:00 M. Bražėnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ (Nr. T2-108)  document.docx
11:20:00 - 11:23:00 M. Bražėnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPV-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ (Nr. T2-121)  document.docx
11:23:00 - 11:25:00 M. Bražėnienė. Kviesti į posėdį R. Valantinienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (Nr. T2-101)  document.doc
11:25:00 - 11:28:00 S. Venslavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo (Nr. T2-102)  document.doc
11:28:00 - 11:30:00 S. Venslavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (Nr. T2-103)  document.docx
11:30:00 - 11:33:00 S. Venslavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (Nr. T2-126)  document.docx
11:33:00 - 11:36:00 V. Jurkštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl žemės mokesčio lengvatų suteikimo 2018 metais (Nr. T2-128)  0_document.docx
 1_document.docx
11:36:00 - 11:40:00 V. Jurkštienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-59 "Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" patvirtinimo (Nr. T2-107)  document.docx
11:40:00 - 11:43:00 J. Balčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Parduodamo savivaldybės būsto sąrašo patvirtinimo ir leidimo parduoti savivaldybės būstą (Nr. T2-109)  document.doc
11:43:00 - 11:45:00 J. Balčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-106)  document.doc
11:45:00 - 11:48:00 J. Balčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą (Nr. T2-105)  document.doc
11:48:00 - 11:52:00 J. Balčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2019 metais (Nr. T2-114)  0_document.docx
 1_document.docx
11:52:00 - 11:55:00 J. Balčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl sutikimo perduoti materialųjį turtą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Nr. T2-120)  document.doc
11:55:00 - 12:00:00 J. Balčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo parengimo komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo parengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-118)  0_document.doc
 1_document.docx
 2_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl įgaliojimo suteikimo (Nr. T2-127)  document.docx
12:05:00 - 12:07:00 A. K. Rimkus
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-104)  document.docx
12:07:00 - 12:10:00 M. Bagdonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo (Nr. T2-117)  0_document.docx
 1_document.pdf
 2_document.pdf
12:10:00 - 12:12:00 S. Glinskis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T2-133)  document.doc
12:12:00 - 12:17:00 R. Samkus
Įtrauktas į darbotvarkę
Informacija
34 Gauti prašymai Panevėžio rajono savivaldybės merui, Tarybai 11166_document 12:17:00 - 12:20:00 P. Žagunis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Informacija apie išorės priežiūros, atliktos Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje, rezultatus 12:20:00 - 12:25:00 P. Žagunis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška


 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ